SAFF

Da nije imao hiljadu sumnji, ne bi mu trebalo ni hiljadu dokaza za postojanje Boga

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je jedan čovjek pitao imama Džafera es-Sadika: ”Šta je dokaz da postoji Allah, ali mi ne spominji šta su rekli islamski pravnici i filozofi, jer ja to sve znam?”

Džafer es-Sadik mu je rekao: “Jesi li ikada plovio morem?”

Rekao je: “Jesam.”

Džafer es-Sadik je upitao: ”Je li se ikada desilo da je zaduvao jak vjetar i da ste strahovali od utapanja?”

Čovjek je rekao: ”Da, bio sam u takvoj situaciji.”

Džafer es-Sadik mu je rekao: ”Da li ti se u tom trenutku prekinula svaka nada u lađu i onoga ko njome upravlja?”

Čovjek je rekao: ”Da!”

Džafer es-Sadik ga je upitao: ”A jesi li u tom trenutku osjećao da postoji neko ko će te spasiti?”

”Da”, rekao je čovjek.  

Tada mu je Džafer rekao: ”Pa to je Allah!”

Kako je loše i bolesno ljudsko razmišljanje i razumijevanje ako mu treba poseban dokaz za postojanje Boga. Dovoljno je da čovjek pogleda sebe kako je stvoren u savršenom liku i obliku, da bi spoznao Allaha.

Jednog dana je imam Er-Razi došao u Nišapur i ljudi su pohrlili k njemu, pa je jedna starica upitala: ”Ko je ovaj čovjek zbog kojeg su se ljudi okupili?”

Rečeno joj je: “To je Fahrudin er-Razi, učenjak koji zna hiljadu dokaza za postojanje Boga.”

Na to je starica rekla: “Da nije imao hiljadu sumnji u srcu, ne bi mu trebalo hiljadu dokaza.” Kada je imam Er-Razi obaviješten o njezinim riječima, rekao: ”Allahu moj, podari mi vjerovanje (iman) i ubjeđenje starica!”

Naravno, Er-Razi nije imao hiljadu sumnji, već je vodio rasprave sa ateistima i skepticima, pa su argumenti i pojašnjenja bili neophodni. Međutim, starica nije pristajala na to da iko raspravlja o postojanju Allaha.

Kako je samo ružno znanje ako je lišeno vjere i ako je ogrnuto plaštom poricanja i nezahvalnosti!

O ružne li scene kada astronaut obožava kravu, a neurohirurg poriče da iza savršenstva koje gleda pred sobom stoji sveznajući Stvoritelj!

Kolika se samo mudrost krije u riječima imama Ez-Zehebija kojima je završio svoj govor o učenjaku Ibn Ravendiju, koji je, i pored briljantne inteligencije, sumnjao u postojanje Allaha. Naime, imam Ez-Zehebi je o Ibn Ravendiju, rekao: ”Bio je jedan od najpametnijih ljudi na svijetu, ali je Allahovo prokletstvo na inteligenciju bez vjere, a Allah je zadovoljan s manjkom inteligencije uz bogobojaznost. U tome je, zaista, pouka za onoga ko ima razum.” 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA