petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Da nije imao hiljadu sumnji, ne bi mu trebalo ni hiljadu dokaza za postojanje Boga

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je jedan čovjek pitao imama Džafera es-Sadika: ”Šta je dokaz da postoji Allah, ali mi ne spominji šta su rekli islamski pravnici i filozofi, jer ja to sve znam?”

Džafer es-Sadik mu je rekao: “Jesi li ikada plovio morem?”

Rekao je: “Jesam.”

Džafer es-Sadik je upitao: ”Je li se ikada desilo da je zaduvao jak vjetar i da ste strahovali od utapanja?”

Čovjek je rekao: ”Da, bio sam u takvoj situaciji.”

Džafer es-Sadik mu je rekao: ”Da li ti se u tom trenutku prekinula svaka nada u lađu i onoga ko njome upravlja?”

Čovjek je rekao: ”Da!”

Džafer es-Sadik ga je upitao: ”A jesi li u tom trenutku osjećao da postoji neko ko će te spasiti?”

”Da”, rekao je čovjek.  

Tada mu je Džafer rekao: ”Pa to je Allah!”

Kako je loše i bolesno ljudsko razmišljanje i razumijevanje ako mu treba poseban dokaz za postojanje Boga. Dovoljno je da čovjek pogleda sebe kako je stvoren u savršenom liku i obliku, da bi spoznao Allaha.

Jednog dana je imam Er-Razi došao u Nišapur i ljudi su pohrlili k njemu, pa je jedna starica upitala: ”Ko je ovaj čovjek zbog kojeg su se ljudi okupili?”

Rečeno joj je: “To je Fahrudin er-Razi, učenjak koji zna hiljadu dokaza za postojanje Boga.”

Na to je starica rekla: “Da nije imao hiljadu sumnji u srcu, ne bi mu trebalo hiljadu dokaza.” Kada je imam Er-Razi obaviješten o njezinim riječima, rekao: ”Allahu moj, podari mi vjerovanje (iman) i ubjeđenje starica!”

Naravno, Er-Razi nije imao hiljadu sumnji, već je vodio rasprave sa ateistima i skepticima, pa su argumenti i pojašnjenja bili neophodni. Međutim, starica nije pristajala na to da iko raspravlja o postojanju Allaha.

Kako je samo ružno znanje ako je lišeno vjere i ako je ogrnuto plaštom poricanja i nezahvalnosti!

O ružne li scene kada astronaut obožava kravu, a neurohirurg poriče da iza savršenstva koje gleda pred sobom stoji sveznajući Stvoritelj!

Kolika se samo mudrost krije u riječima imama Ez-Zehebija kojima je završio svoj govor o učenjaku Ibn Ravendiju, koji je, i pored briljantne inteligencije, sumnjao u postojanje Allaha. Naime, imam Ez-Zehebi je o Ibn Ravendiju, rekao: ”Bio je jedan od najpametnijih ljudi na svijetu, ali je Allahovo prokletstvo na inteligenciju bez vjere, a Allah je zadovoljan s manjkom inteligencije uz bogobojaznost. U tome je, zaista, pouka za onoga ko ima razum.” 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA