Dobrica Ćosić je pred smrt savjetovao Srbe: “Ne trošite snagu na Kosovo, historija je to riješila mimo vas”

3314
dobrica cosic-

Dobrica Ćosić je dao posljednji intervju za magazin Nedeljnik i u tom intervjuu je generacijama Srba koje ostaju iza njega savjetovao da ne troše snagu na kosovsko pitanje.

“Vi više ne možete da utičete na njene ishode”, rekao je Ćosić.
On je rekao da je za njega kosovsko pitanje riješeno.

“To znači da ono više ne postoji kao južna srpska pokrajina. Mi smo u ratu sa Albancima izgubili Kosovo. Da li je to konačno, o tome danas ne možemo da sudimo, jer niko ne zna kako evropska i balkanska historija mogu da se isfabuliraju u narednim vijekovima. Ili vijeku”, rekao je Ćosić.

“Naša nacionalna politika prema Kosovu vezivala se za oslobođenje južne Srbije i Makedonije. Kosovsko pitanje bilo je poistovijećeno sa makedonskim pitanjem. Makedonija je poslije Drugog svjetskog rata postala država, a Kosovo je takođe, ovim ratom, 1999, politički izgubljeno, i ne treba više ni atom snage trošiti na to pitanje”, rekao je Ćosić.

Čosić je poslao Srbima i ovu poruku: “Nema više rata za Srbe. Mi više ne smijemo da ratujemo. Nemamo biološki, a više ni patriotski potencijal. Verujem da je mir jedini uslov našeg postojanja. Praviti kompromise, odstupati i od načela ako treba da se sačuva mir.”