SAFF

Dobro i zlo imaju znakove po kojima se ljudi prepoznaju

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejh Abdur-Rahman es-Sa'di, rekao je: ”Znaj da dobro i zlo imaju znakove po kojima se ljudi poznaju.

Znak sreće nekog čovjeka je to što ga vidiš kako želi i čini dobro svim muslimanima, i on žudi da svi oni budu na Pravom putu, pa ih savjetuje na najljepši način, prikriva njihove mahane i grijehe i ne širi ih, želeći time Allahovo zadovoljstvo i nagradu na Ahiretu.

A znak bijede i nesreće nekog čovjeka je to što ga vidiš kako ide od skupine do skupine i ogovara ljude, prenosi tuđe riječi, prati tuđe padove i posrnuća i gleda tuđe mahane, pa ako vidi ili čuje nešto loše o nekim ljudima, on to širi i na to još dodaje vlastite, izmišljene komentare. Takav čovjek je najprezreniji kod Allaha, on sebe izlaže Allahovoj srdžbi i bojat je se da će ga Allah otkriti i osramotiti na dunjaluku prije Ahireta, ako se ne iskupi iskrenim pokajanjem i zamjenom loših djela dobrim djelima.

Stoga, onaj ko drži do sebe treba da se zaštiti i sačuva od ove loše osobine i da dobro razmisli o riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko pokrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu sramotu na ovome i na budućem svijetu.”

Kao i o njegovim riječima: ”O vi koji ste povjerovali svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao! Ne uznemiravajte muslimane, ne sramotite ih i ne tragajte za njihovim mahanama, jer onaj ko bude istraživao mahane svoga brata muslimana, Allah će istražiti njegove mahane, a kome Allah bude istraživao mahane, osramotit će ga čak i u njegovoj kući.” (Ahmed i Ebu Davud)

Većina ljudi ne zna iskoristiti vrijeme i zdravlje

Imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Vidio sam mnoge ljude koji ne znaju smisao života: neki od njih su imali imetka u izobilju, pa nisu imali potrebe da rade i privređuju. Oni su po cijeli dan sjedili na tržnici i gledali druge ljude, i koliko samo zla i grijeha prođe ispred njihovih očiju, a oni nemarni. Neki su opet provodili svoje vrijeme u igranju šaha po cijeli dan, a među njima je bilo i onih koji su svoje vrijeme ”skraćivali” pričama o vladarima, visokim cijenama itd. Tako da sam saznao (shvatio) da veličinu života i vrijednost vremena i zdravlja ne poznaju osim onih koje je Allah uputio i nadahnuo da te blagodati iskoriste u dobru, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (El-Fussilet, 35.)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA