petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Najgore vrste zaborava

Dr. Mustafa es-Sibai, rekao je: ”Najgore vrste zaborava su: Zaborav poznate (slavne) osobe, koja zaboravlja na vrijeme kada je bila nepoznata i beznačajna. Zaborav pokajnika,