Dok Federacija gubi stanovništvo, Sarajevo na putu da postane najmnogoljudniji kanton

214

Federalni zavod za statistiku objavio je prije manje od dvije sedmice saopćenje koje prikazuje porazne projekcije kretanja broja stanovnika ovog bh. entiteta.

U saopćenju su obuhvaćeni podaci, procjene i projekcije koje ukazuju na negativne promjene u broju stanovnika naše zemlje, specifično – entiteta Federacije Bosne i Hercegovine.

Procjene broja stanovnika za Federaciju Bosne i Hercegovine urađene su na osnovu konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Također, u saopćenju su precizirane procjene po starosnoj strukturi i općinama.

Treba opet napomenuti da je riječ o procjenama.
Prva tabela u saopćenju jasno govori da statistika procjenjuje pad broja stanovnika u svim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine izuzev Kantona Sarajevo koji jedini bilježi rast broja građana.

Tako je cijeli entitet 2013. godine imao 2.219.131 stanovnika, a u godinama koje su uslijedile, računajući i 2020., Federalni zavod za statistiku prikazuje kontinuirani pad broja stanovnika.

Između ostalog, 2015. Federacija je imala 2.210.994 stanovnika, 2018. godine 2.196.233, a ove godine procjene su da FBiH ima tek 2.184.680 stanovnika. Dakle, Zavod procjenjuje da je Federacija za sedam godina izgubila više od 26.000 stanovnika.

Unsko-sanski kanton je izgubio 6.733 stanovnika, Posavski 2.602, Tuzlanski 7.235, Zeničko-dobojski 7.256, Bosansko-podrinjski 989, Srednjobosanski 5.672, Hercegovačko-neretvanski 5.942, Zapadnohercegovački 1.740 te Kanton 10 4.803 stanovnika.

Sarajevski kanton jedini bilježi rast prema procjenama koje kažu da je za sedam godina u glavnom gradu i okolini (u sklopu FBiH) broj građana povećan za 8.521 osobu.

S obzirom da je Tuzlanski kanton najmnogoljudnija samoupravna regija u državi, čini se da će Sarajevo preuzeti taj epitet za samo nekoliko godina. Prema dostupnim podacima, pod uslovom da se trend nastavi, Sarajevo će postati namnogoljudniji kanton do 2028. godine.

(Klix)