SAFF

Dva dana i dvije noći za kakve stvorenja nikad nisu čula

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je Hasan el-Basri rekao: ”Postoje dva dana i dvije noći za kakve stvorenja nikada nisu čula: noć u kojoj zanoćiš sa onima u kaburovima a nisi spavao s njima noć prije toga, i noć čije će jutro biti Sudnji dan.

Dan kada će doći glasnik od Allaha da te obavijesti hoćeš li biti stanovnik Dženneta ili stanovnik Džehennema i dan kada će ti knjiga tvojih djela biti data u desnu ili u lijevu ruku.” (Ehvalul-kubur, str. 154.)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA