utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Egipatski službenik uhapšen zbog posjedovanja 11 lažnih doktorata

Facebook
Twitter
WhatsApp

Egiptaske snage sigurnosti uhapsile su Muhameda Hamzu el-Husejnija, glasnogovornika trgovinske komore, na temelju optužbi za prevaru u vezi posjedovanja 11 lažnih doktorata.

Prema pisanju egipatskog lista “Al-Ahram”, Odjel za borbu protiv kriminala i pranja novca u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, dobio je informaciju da je optuženi krivotvorio doktorsku disertaciju iz ekonomije koju je navodno odbranio na Univerzitetu ”Ain Shams”, zatim, da je posjedovao iskaznicu sa titulom ”Doktor međunarodne ekonomije” kojom je obmanjivao državne službenike, privredinke i investitore.

Sigurnosna istraga otkrila je da je optuženi izradio 11 lažnih doktorskih diploma sa različitih univerziteta iz SAD-a i Velike Britanije, zatim, da je osnivao lažne ekonomske centre, kao i centar pod nazivom ”Internacionalni infomrativni centar”.

On je tvrdio da obnaša nekoliko funkcija od kojih su najpoznatije: “direktor Savjeta za ekonomiju pri Ujedinjenim narodima na Bliskom istoku”, “predsjednik Kluba prijatelja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda na Bliskom istoku, Zaljevu, Sjedinjenim Američkim Državama, južnoj Europi i sjevernoj Africi”, također je vršio funkciju “oficijalnog predstavnika Kluba prijatelja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Kataru” i povrh svega toga on je ”stručnjak za administraciju.”

Istraga je potvrdila i to da je optuženi Muhamed Hamza el-Husejni, tvrdio da stekao zvanje ambasadora u UN, zatim, da je vršio dužnost izvršnog direktora u firmi ”Concord Media” u Velikoj Britaniji, te da je bio član Viječa za ljudska prava i da je bio na mnogim drugim važnim položajima.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA