utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Godišnjica 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je bio jedan od ukupno sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije RBiH. Osnovan je 7. aprila 1994. godine sa sjedištem u Travniku. Komandant korpusa za čitavo vrijeme njegovog postojanja bio je Mehmed Alagić.

Sedmi korpus Armije RBiH bio je prepoznatljiv po svojim pobjedama te je pokazao kako se voli, brani i oslobađa BiH. Sedmi korpus bio je najmlađi u Armiji RBiH. Međutim, pobjede koje je ostvario svrstavaju ga u jedan od najboljih korpusa.

Mehmed Alagić je, uz generala Dudakovića, prvi koji je od jednoga Korpusa napravio zaokruženu cjelinu. Sedmi korpus, sada se to može reći, napravljen “od nade”. Skupa sa nekoliko krajiških komandanata (prije svega Fikretom Ćuskićem, Sakibom Mahmuljinom, Asimom Koričićem, Rasimom Imamovićem), Alagić je “pozajmio” nekoliko brigada iz već postojećih Korpusa, i uz jezgro, 17. krajišku, oformio nekoliko novih. Korpus je ubrzo dobio naziv “krajiški”, mada u njemu Krajišnici, po broju, nisu dominirali. Ali, dominirala je ogromna želja Mehmeda Alagića, Ćuskića, i svih drugih Krajišnika da se krene prema Krajini.

Ideje o formiranju korpusa, čija zona odgovornosti bi obuhvatala dio srednje Bosne a čiji bi glavni glavni zadatak bio očuvanje ove i oslobađanje privremeno zaposjednute teritorije Bosanske krajine su nastale daleko prije samog osnivanja korpusa. Naime, Treći korpus Armije RBiH iz kojeg je trebao izrasti novi korpus je imao veliku zonu odgovornosti i veliko brojno stanje što je u izvjesnoj mjeri otežavalo lanac rukovođenja i komandovanja a samim time i rezultati su bili skromniji. 11. januara 1994. godine, Predsjedništvo Republike BiH je donijelo odluku o formiranju Sedmog korpusa Armije RBiH. Međutim, stanje na terenu je bilo izuzetno teško usljed borbenih dejstava sa oba neprijatelja koje su se odvijala u zoni odgovornosti ovog korpusa. Ipak, dan nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu svih neprijateljstava između dvije konfronitare strane, Armije RBiH i HVO-a, 26. februara 1994. godine Predsjedništvo RBiH donosi novu odluku o formiranju korpusa kojom se određuje da komandant novoformiranog 7. korpusa postane brigadir Mehmed Alagić dok komandovanje nad 3. korpusom preuzima brigadir Sakib Mahmuljin. Primopredaja dužnosti komandanta 7. korpusa se obavila 6. aprila a funkcionisanje komande Korpusa dan kasnije te se ovaj dan obilježava kao zvanični datum formiranja 7. korpusa Armije RBiH.

Struktura i organizacija

Kako je formiranje 7. korpusa nastalo u drugačijim uslovima i okolnostima u odnosu na druge korpuse tako je i proces ustrojavanja išao brže i organizovanije. Korpus je nastao od dotadašnjih operativnih grupa iz sastava 3. korpusa: OG ‘’Bosanska krajina’’ i OG ’’Zapad’’ te njima pripadajućih jedinica. Na dan formiranja, korpus su činile slijedeće jedinice: Iz operativne grupe ‘’Bosanska krajina’’:

krajiška brdska brigada;
brdska brigada – Jajce;
brdska brigada sa sjedištem u Travniku, Han Bila;
brdska brigada sa sjedištem u Novom Travniku;
brdska brigada sa sjedištem u Travniku;
brdska brigada – Vitez;
brdska brigada i
muslimanska brdska brigada.
Iz operativne grupe ‘’Zapad’’ u sastav korpusa su ušle slijedeće brigade:

brdska brigada sa sjedištem u Bugojnu;
brdska brigada sa sjedištem u Gornjem Vakufu i
brdska brigada – Donji Vakuf
Nešto kasnije, korpusu će se pridružiti i busovačka 733. brdska brigada.

Zona odgovornosti

Zona odgovornosti je odgovarala zoni odgovornosti dotadašnji operativnih grupa ‘’Bosanska krajina’’ i ‘’Zapad’’ a uključivala je uglavnom slobodne teritorije u dolinama rijeka Vrbas i Lašva.

Značajniji uspjesi

Oslobađanje Vlašića 23. marta 1995.godine

Oslobađanje Kupresa

Oslobađanje Donjeg Vakufa 14.09.1995. godine

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA