Husiji silom nameću šiizam stanovnicima Jemena

473

Otkad su vojnom silom osovjili velik dio Jemena šiijski teroristički pokret Husi intenzivno radi na širenju svojih sektaških uvjerenja među jemenskim masama.

Pokret Husi u velikom broju dijeli svoj pamflet pod nazivom el-Melazim, u kojem su sadržana sektaška i ideološka viđenja ove skupine. Autor pamfleta je Husejn el-Husi, koji je poginuo 2004. godine u borbi protiv vladinih snaga. Pamflet je u stvari skup ideoloških predavanja koje je Husejn el-Husi održao za života u svrhu indoktrinacije sljedbenika, a nejgova pogibija bila je zgodan trenutak da se predavanja prepišu na papir i šire u pisanoj formi.   

Nakon što su Husiji izveli državni udar i preuzeli kontorlu nad glavnim gradom i velikim dijelom države, donijeli su odluku kojom obavezuju sve prosvjetne radnike da prisustvuju „kursevima kulturne naobrazbe“ čiji je glavni cilj izučavanje sadžaja knjige el-Melazim, odnosno sektaška indoktrinacija u skladu sa husijevskim učenjima.

Prema izvorima portala Independent Arabia, Husiji su u osam hiljada škola nacionalnu himnu zamijenili husijevskim pokličem koji je inspiriran sektaškim i ideološkim pokličima iranskog režima.

Na početku ove školske godine nastavnici su morali prisustvovati posebnim kursevima na kojima se vršila indoktrinacija husijevskom ideologijom i vjerovanjem. Neki nastavnici koji su prisustvovali ovim kursevima potvrdili su za Independent Arabia da su nakon kursa na poklon dobili set ideološke i sektaške literature.

Jemenski ministar odgoja i obrazovanja, Abdullah Lemles, osudio je ponašanje pokreta Husi, kao neodgovorne postpuke koji će imati veoma negativne posljedice u budućnosti. On je kazao kako Husiji represivnim mjerama vrše sistematsku indoktrinaciju prosvjetnih radnika i učenika, te da će u budućnosti država morati provesti ozbiljan program deideologizacije nastavnika i učenika koji su bili izloženi husijevskoj indoktrinaciji.