petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Islamska civilizacija je nastala kao rezultat kur'anske izgradnje čovjeka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Dr. Muhamed el-Gazali, rekao je: ”Ummet kojem je objavljen Kur'an koji ga je preporodio, je čudo (mu'džiza) koje svjedoči o poslanstvu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao i da je on najbolji graditelj i odgajatelj generacije koja je kur'ansku civilizaciju ponudila ljudima. Vidjeli smo da su se Arapi, kada su učili i proučavali Kur'an, pretvorili u naciju koja poznaje šuru (dogovaranje) i mrzi tiraniju. Naciju u kojoj prevladava socijalna pravda i u kojoj kastinski sistem nije poznat. Naciju koja mrzi rasnu diskriminaciju i mrzi moral oholosti, arogancije i uzdizanja nad ljudima.

Vidjeli smo beduina kao što je bio Rub'ijj ibn Amir, radijallahu anhu, koji je, objašnjavajući perzijskom komandantu Rustemu zašto su muslimani došli u Perziju, rekao: ”Mi smo došli da izvedemo ljude iz robovanja ljudima u robovanje Gospodaru ljudi, iz nepravde drugih vjera u pravednost islama…”

Oni su bili novo oslobađanje svijeta, i nova civilizacija koja je oživjela čovječanstvo i podigla njegov status, zato što je islamski ummet bio na nivou Časnog Kur'ana. Islamska civilizacija je nastala kao rezultat kur'anske izgradnje čovjeka.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA