subota, 19. novembar 2022 / 25. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Islamska zajednica je najodgovornija za jedinstvo muslimana u BiH

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
islamska zajednica je najodgovornija

Hatib: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah dž.š. u Kur'anu je objavio: I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih. (El-Enfal, 46.)

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ne zavidite jedni drugima, ne mrzite se, ne okrećite leđa jedni drugima, ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi robovi, budite prava braća! Musliman je muslimanu brat, neće ga iznevjeriti, neće ga poniziti niti na cjedilu ostaviti. Bogobojaznost je ovdje, (pokazao je na svoja prsa tri puta). Dosta je čovjeku zla da omalovažava svog brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjena (haram) čast, imetak i i krv drugog muslimana.” (Muslim)

Aktuelne rasprave i svađe muslimana u BiH, oko i unutar Islamske zajednice, govore nam da su se globalni problemi muslimana, prije svega oni iz arapsko-islamskog svijeta, poput epidemije prenijeli i na našu lokalnu, bošnjačko-muslimansku zajednicu i da, sasvim je sigurno, uvode Bošnjake muslimane u razdoblje krize i neizvjesnosti.

Svjedoci smo, o tome je Saff pisao u prošlom broju, da su, pored sukoba između muslimana sunija i zabludjelih šiija, a koji ostavlja ozbiljne posljedice na društveno-političku zbilju u islamskom svijetu, i vjerske rasprave i podjele među samim muslimanima sunijama toliko eskalirale da već uveliko uzimaju svoj krvavi danak. Nažalost, taj talas nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu, odnosno Bošnjake muslimane, koji su, iako politički davno podijeljeni i razbijeni, ipak do danas uspjeli sačuvati svoje vjersko jedinstvo uprkos svim problemima i pokušajima da se to jedinstvo razbije i uništi.

Naravno, za očuvanje tog jedinstva najveće zasluge svakako pripadaju Islamskoj zajednici i njenom mudrom rukovodstvu koje je predvodio bivši reis dr. Mustafa ef. Cerić. U vrijeme kada je bošnjačka politička elita raskućila i prodala sve što se moglo prodati, kada su bošnjački političari postali sluge tuđih interesa, kada su se počeli natjecati ko će se više dodvoriti Miloradu Dodiku i sličnim dušmanima bošnjačkog naroda i naše jedine domovine Bosne i Hercegovine, izgubivši tako moralni kredibilitet i povjerenje svoga naroda, Islamska zajednica je ponosno stajala na braniku, ne samo vjerskih, već i nacionalnih vrijednosti. Nažalost, aktuelna događanja oko i unutar Islamske zajednice govore nam da naši neprijatelji nisu odustali od namjere da muslimane u BiH potpuno razbiju i da obezglave, jedinu insitituciju koju do sada nisu mogli razbiti, našu Islamsku zajednicu.

Rušitelji muslimanskog jedinstva unutar IZ-e

Zato je sadašnje rukovodstvo Islamske zajednice u BiH na čelu sa uvaženim reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem, suočeno sa ozbiljnim iskušenjem i izazovom očuvanja našeg vjerskog jedinstva. Ako je suditi po aktuelnim sukobima interesa, a koji se ozbiljno odražavaju na stanje naše krovne vjerske institucije, moramo izraziti svoju zabrinutost da je Islamska zajednica ozbiljno napadnuta i da je, čini nam se, dobrano uzdrmana.

Retrogradne snage unutar Islamske zajednice, koje sve više dolaze do izražaja, zbog nekih svojih interesa, ugrožavaju budućnost IZ-e i svih muslimana u BiH. (Prije svega ovdje mislimo na pojedine ugledne profesore obrazovnih institucija Islamske zajednice, koji, ničim izazvani, kontinuirano u domaćim medijima nastupaju veoma konfliktno, izazivaju negativne reakcije i unose svađe i razdor među muslimane Bošnjake.)

Evidentno je da, u posljednje vrijeme, Islamska zajednica dopušta nekim svojim uposlenicima da u javnosti, kao autoriteti Islamske zajednice, iznose vjerske stavove koji su, ne samo u pravnom (fikhskom), već i u doktrinarnom (akaidskom) smislu, suprotni učenju našeg mezheba, i u koliziji su sa fetvama i pravnim decizijama koje izdaje fetva-emin Islamske zajednice u BiH. Dok u isto vrijeme, ti isti ljudi, svojim teološkim disimulacijama vode opasnu kampanju i pokušavaju proskibirati Bošnjake muslimane koji se u nekim pitanjima, koja se uopće ne dotiču osnova vjere, ne slažu sa Islamskom zajednicom.

Na taj način oni sasvim otvoreno iskazuju nepoštivanje normativa Islamske zajednice u čijem su pisanju i usvajanju sami učestvovali i na koje se stalno pozivaju. Štaviše, oni svojim izjavama i tekstovima doprinose širenju nepovjerenja prema IZ, a nema sumnje da je najvažnije da IZ najprije poštuju njeni uposlenici i zvaničnici i da na taj način pokažu svoju odgovornost.

Takvo stanje i konfuzija unutar Islamske zajednice najviše pogoduje islamofobičnim bh. medijima koji medijske nastupe ”neposlušnih sinova” IZ-e i njihove huškačke poruke koriste za sijanje razdora među muslimanima u BiH. Poznato da je u ovo vrijeme slobode i velikih tehničkih mogućnosti, aktivizam i bilo kakvo društveno djelovanje muslimana, pod posebnim povećalom, a posebno je rad Islamske zajednice i njenih uposlenika izložen stalnim provjerama i kritici javnosti. I kad god se dogodi neki propust unutar Islamske zajednice znamo kakve to reakcije i žestoke rasprave izazove među muslimanima. Te rasprave uglavnom rezultiraju podjelama i svađama. Zato je za stabilnu budućnost IZ-e i muslimana u BiH od suštinske važnosti uspješna unutarnja kontrola u Islamskoj zajednici.

Strani utjecaji i pritisci na vođstvo Islamske zajednice

Nije samo Islamska zajednica odgovorna, iako je bez sumnje najodgovornija, za naše vjersko (ne)jedinstvo. Odgovorni smo svi. Zato koristimo priliku da pozovemo sve one koji se na bilo koji način ne slažu i sukobljavaju sa Islamskom zajednicom, kao i sve one koji pokušavaju zloupotrijebiti Islamsku zajednicu za neke svoje ciljeve, da se okanu ćoravog posla i da barem malo razmisle šta bi se desilo i kakve bi strašne posljedice ostavio raskol i sukob na vjerskoj osnovi među muslimanima Bošnjacima. Ovdje posebno želimo spomenuti i ukazati na vrlo štetni strani utjecaj i pritisak na vodeće strukture Islamske zajednice u BiH.

Aktuelne rasprave o šiizmu i sunizmu pokazuju nam da su strane organizacije postale naš akutni problem. Islamska zajednica mora naći način kako da obuzda strane organizacije, jer je evidentno da njihovo djelovanje unosi opasne podjele među muslimanima u BiH. Svako zanemarivanje ovog problema i povlađivanje bilo kojoj organizaciji može u budućnosti donijeti strašne probleme za sve nas, a posebno ako se radi o organizacijama iza kojih stoje njihove matične države, a koje šire šiitsko učenje među nama.

Šiije bi morali, ako se već predstavljaju za prijatelje našeg naroda, u potpunosti ostaviti svoje misionarsko djelovanje i unošenje nereda među Bošnjake muslimane. Mi nemamo ništa protiv da nam pričaju o svom kulturno-civilizacijskom nasljeđu i naučno-tehnološkom napretku. Neka nam o perzijskim ćilimima pričaju koliko god hoće, neka ulažu i investiraju u ekonomske projekte u Bosni i Hercegovini, mi ćemo im biti zahvalni na tome, ali neka se zauvijek okanu misionarskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i širenja svog učenja o islamu. Mi smo muslimani i nama ne treba nikakvo šiitsko misionarstvo. Osim toga, oni bi morali da poštuju nadležne institucije koje se brinu za vjerska pitanja, u našem slučaju Islamsku zajednicu, i da se ne miješaju u unutrašnja pitanja naše države i naše Islamske zajednice, kao što ne dozvoljavaju da se bilo ko miješa u unutrašnje stvari njihove države i vjerskih institucija. Da li bi, naprimjer, iranske vlasti dozvolile Bošnjacima sunijama, eto recimo, našim imamima da u Teheranu otvore organizaciju koja će Irance pozivati u sunizam, a da ostave šiizam?!

Hvala Allahu, dž.š., mi, ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo zdrave ehlisunnetske okvire i nema potrebe dirati ih i potkopavati, (priznajemo da uvijek može biti bolje), ali je važno da unutar tog okvira ima dovoljno prostora za zdravu komunikaciju i razmjenu mišljenja, ideja i za permanentno unapređivanje, kroz pozitivno i konstruktvino djelovanje, a ne destrukciju. Međutim, problem je u tome što kod nas može doći ko god hoće i bez konsultacija sa krovnom vjerskom institucijom, pričati šta mu je volja i širiti ideje koje hoće ne poštujući spomenuti princip.

S druge strane, pozivamo našu braću Bošnjake koji se smatraju sljedbenicima selefizma i koji često insistiraju na određenim doktrinarnim razlikama u odnosu na Islamsku zajednicu, a naročito one koji ne čuvaju svoje jezike i ne sustežu se od tekfirenja drugih muslimana, da iskreno, u ime Allaha, preispitaju svoje stavove i da kao vjernici dobro paze šta rade, te da ne dozvole da budu povod smutnje i raspirivači njenog plamena, jer plamen smutnje uništava i suho i sirovo. Čak i ako se radi o nekim akaidskim pitanjima i različitim interpretacijama koja ne zadiru u same temelje islamskog vjerovanja, jer mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu da se krava ne kolje radi kile mesa, i da se muslimansko jedinstvo ne ruši i ne stvara fitna zbog takvih pitanja, a pogotove ne zbog određenih fikhskih pitanja koja se tiču islamske ortoprakse, a oko kojih su se i najveći islamski autoriteti i učenjaci razišli.

Želimo također skrenuti pažnju vodećim strukturama Islamske zajednice, ako žele biti na visini zadatka i ispuniti emanet vjerskog vođstva koji su preuzeli, te sačuvati vjersko jedinstvo Bošnjaka i spriječiti smutnju, da moraju jasno i otvoreno napraviti razliku između ehlisunnetskog učenja i grupacija koje slijede to učenje, svejedno da li se oni zovu sufije, ihvanije, selefije i sl., i onih koji ne slijede ehlisunnetsko učenje, poput šiija, ahmedija i drugih. Zatim, oni moraju biti pokretači i inicijatori dijaloga i komunikacije sa mnogobrojnim Bošnjacima koji su završili islamske fakultete po raznim univerzitetima diljem arapsko-islamskog svijeta, koji se smatraju selefijama i koji ne rade (nemaju mjesta) u Islamskoj zajednici. Zašto Islamska zajednica bježi od takve inicijative, a istovremeno kritički gleda na misionarske aktivnosti tih ljudi? Na to pitanje do sada nije ponuđen neki logičan i prihvatljiv odgovor. Zar svaka institucija, zavisno od prirode posla kojim se bavi, ne želi imati što kvalitetniji i bolji kadar, i zar ti Bošnjaci ne bi davno bili angažirani da su, naprimjer, završili ekonomske, politčke, medicinske i druge fakultete na nekim prestižnim univerzitetima u Americi i Evropi?! Naravno da bi! Pa, zašto onda Islamska zajednica bježi od stručnog kadra koji bi itekako mogla iskoristiti u svojoj plemenitoj misiji? A osim toga, ta komunikacija, interakcija i dijalog, uveliko bi smanjili tenzije, učvrstili naš muslimanski saff i zatvorili vrata šejtanu i njegovim vojskama smutljivaca i neprijatelja islama. Snaga naše zajednice proizilazi iz snage pojedinca, a snaga pojedinca proizilazi iz čvrstog vjerovanja u Allaha, dž.š., i znanja koje se nastoji primijeniti u životu. Ova pojedinačna snaga izvor je i džematske snage. Svako društvo se ponosi svojim jakim, bogatim i učenim sinovima, a očajno je ono društvo koje je sačinjeno od slabića, neznalica, pesimista, kukavica, poltrona, licemjera, onih koji ne pomažu prijatelju niti su ikakva prijetnja neprijatelju. S njima se ne može započeti nikakav preporod niti podići zastava ponosa i napretka.

Budite uzori i istinski autoriteti

Svaki narod ima potrebu za istinskim vođstvom, za uzorom i autoritetom za kojim će se povoditi i kojeg će slijediti. Ta potreba je, što se barem nas Bošnjaka muslimana tiče, danas izraženija više nego ikada prije, jer je nedostatak uzora u životu muslimana temeljni razlog širenja neznanja, nemorala, zablude i smutnje. Međutim, kako svojevremeno reče Husein ef. Džozo: ”Autoritet se ne nameće, on se stiče.” Nije dovoljno imati samo znanje, okititi se titulom i imati određenu poziciju u rukama da bi bio autoritet. Abdul-Vahid ibn Zijad je rekao: ”Hasan Basri ne bi postigao toliki ugled među muslimanima da nije druge preticao u onome što im je naređivao, i da nije bio najdalje od onoga što je drugima zabranjivao.” A Sufjan ibn Ujejne je govorio: ”Ako će moji dani biti kao dani ahmaka, a noći kao noći neznalica, pa kakva je korist od znanja kojeg sakupljam i učim.”

Pred nama su važni dani za muslimane i islam u Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica mora ostati svjetlo nade za sve muslimane u BiH. Ona mora preuzeti ulogu uzora i autriteta o kojem govorimo i mora biti institucija koja će se temeljiti na pravednom i odmjerenom odnosu prema svima. Islamska zajednica na čelu sa reisu-l-ulemom, također, mora uspostavi kontrolu nad službenicima i ulemom Islamske zajednice. Rukovodtsvo IZ-e ne smije nipošto dozvoliti da pojedinci zloupotrebljavaju ugled i instituciju Islamske zajednice i koriste je kao poligon za lične obračune ili za sprovođenje nečijih tuđih planova. Jedinstvo muslimana ne smije doći u pitanje. To je najvažniji zadatak Islamske zajednice u BiH. Svako ko narušava jedinstvo Islamske zajednice mora biti suočen sa odlučnom, odgovornom i mudrom reakcijom Islamske zajednice.Ukoliko Islamska zajednica ne odgovori adekvatno na izazove koji su stavljeni pred nju, onda nam se ne piše dobro.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA