Iza popisne prevare stoje bošnjački politički izdajnici Lagumdžija, Radončić, Osmić i Hadžić

7012
svjedok

Ovih dana dosta se piše i govori o popisnim prevarama. Kao glavni krivac označena je Agencija za statistiku BiH. Slaežmo se da se sprema popisna prevara Bošnjaka. Međutim, glavni krivci izdajnici bošnjačkog naroda, politički predstavnici našeg naroda koji nas predstavljaju u Vijeću ministara BiH. Nema sumnje da je Zlatku  Lagumdžiji, Fahrudinu Radončiću, Osmiću i Damiru Hadžiću jedino važno da se ne zamjere Miloradu Dodiku i Mladenu Bosiću, a da ih Bosna i Hercegovina, zakoni i Bošnjaci uopće ne zanimaju.

Umjesto da onemoguće nezakonito djelovanje Vijeća ministara BiH, oni su zarad ličnih interesa sudjelovali u donošenju pogrešne odluke.  Zamislite dragi čitaoci na šta su spomenuti izdajnici pristali. Zaključci Vijeća ministara BiH u vezi sa predstojećim popisom stanovništva – sadržajem popisnog listića i druga pitanja su štetni po interese države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda jer njihovo provođenje otvara mogućnost manipulacija u procesu popisa stanovništva. Naročito su štetni, čak i smišljeno zlonamjerni zaključci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se modaliteti o etničkoj pripadnosti ne čitaju i da se šifrarnici rade tek nakon popisa stanovništva.

Naime, usvajanje šifrarnika tek nakon popisa znači svrstavanje jednog istog naroda (Bošnjaci i Muslimani) u dvije posebne grupe. U konačnici, to bi dalo nerealnu sliku etničke strukture stanovništva u našoj zemlji jer bi Bošnjaci kao konstitutivni narod bili brojno reducirani, a time i njihova prava. Budući da podaci o etničkoj strukturi stanovništva BiH značajno određuju budući pravac organizacije i razvoja bh. društva, jasno je kakvu opasnost predstavljaju neistiniti podaci o etničkoj strukturi do kojih se nastoji  doći  manipulacijama…