Izaberi sebi prijatelje sa kojima ćeš dijeliti dobro i zlo na dunjaluku i sa kojima ćeš zajedno ući u Džennet

428

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Izaberi sebi prijatelje sa kojima ćeš se družiti cijeli život, one kojima ćeš pomagati i koji će tebi pomagati, od kojih ćeš uzimati i koji će od tebe uzimati, sa kojima ćeš se slagati i ne slagati, koje ćeš po potrebi kritikovati i koji će tebe kritikovati, i sa kojima ćeš se, bez obzira na sve, na kraju dana zajedno smijati.

Izaberi sebi iskrene prijatelje, one čije ćeš priče slušati stotinu puta, ali se nećeš žaliti i neće ti biti dosadno. Izaberi prijatelje koji te neće napustiti nakon nekoliko godina, kojima ćeš moći predbacivati zbog sijedih vlasi i koji će tebi moći predbacivati zbog bora koje je vrijeme utisnulo na tvoje čelo i na tvoje lice. Izaberi prijatelje koji će dijeliti tvoju radost i koji će tugovati kad si ti tužan, koji će te braniti u odsutnosti i sakrivati tvoje mahane, bez straha da ćeš ostati sâm.

Izaberi sebi prijatelje sa kojima ćeš ostariti i koji će biti uz tebe u najtežim trenucima života, one koji će te pratiti i koji će biti tvoji saputnici i u Džennetu.

Bliskost i prijateljstvo ne znači samo grupu imena i obični ortakluk, već je to, prije svega, prijateljstvo i udruživanje srcâ, koje je vođeno istinskim moralnim vrijednostima. I mi danas nemamo veće potrebe od toga da očistimo naša srcâ, kako bi nam to pomoglo da očuvamo naše prijateljstvo do kraja.

Uzvišeni Allaha, objavio je: ”A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene –  čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'” (Ez-Zumer, 73.)

Komentirajući ovaj ajet, Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Svemogući Allah odbija da vjernici pojedinačno uđu u Džennet, već će svaka skupina (prijatelja) zajedno ući u Džennet.” Stoga, izaberi sebi za prijatelja onoga ko će te voljeti od srca, i učini ga ogrlicom ili krunom na svojoj glavi, onoga kome ćeš nedostajati kad nisi sa njim, onoga koji će te bratski upozoriti kad si nemaran, onoga koji kad uči dovu za sebe i svoju porodicu, neće ni tebe zaboraviti.

Takvi prijatelji su poput zvijezda, ako se tvoj brod izgubi u moru života, oni ti ukažu na put, i oni će te, ako Bog da, sutra na Sudnjem danu, čekati u hladu Allahovog Arša. Jer, dosta je to što ste se u ime Allaha voljeli i pomagali.

Molimo Allaha da mi, i naši roditelji, i naša djeca, i naša rodbina, i naši prijatelji, zajedno uđemo u Džennet. Amin!