Izrael: Yosuf Cohen, bivši rabin i njegova porodica prihvatili islam

375

Yosuf C[M1] ohen rođen je u sekularističkoj jevrejskoj porodici u Americi. Kada je navršio osamnaest godina, odlučio je posvetiti se izučavanju religije i tada se upisuje u školu za rabine Yeshiva. Tri godine kasnije ženi se Lunom Mellulom, jevrejkom koja je rođena u Maroku u gradu Tetouan. Luna je pohađala jevrejsku školu poznatu po imenu Sampson Raphael Hirsh Bet Yaakov a.k.a. Bais Yakov. U narednih nekoliko godina Yosuf Cohen i Luna dobivaju četvero djece. U septembru 1998. godine oni napuštaju Ameriku, odnosno sele se u Palestinu, na sjeverozapadni dio Gaze. Ubrzo nakon naseljavanja u jevrejsko naselje, Yosuf Cohen i njegova porodica nailaze na potpuno drukčije životne navike i prakse jevrejskih doseljenika od onoga što su naučili i prakticirali u jevrejskoj zajednici u Americi. Nezadovoljan stanjem koje je zatekao, Yosuf Cohen seli se sa porodicom u drugo doseljeničko naselje Netivot. “Tokom boravka u Netivotu imao sam priliku upoznati se sa nekim muslimanima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Skoro dvije godine vodio sam raspravu sa tim muslimanima. Oni su mene ispitivali o judaizmu, a onda su to uspoređivali sa islamom. Uzimao sam muslimanske odgovore i pitanja i odlazio glavnom rabinu da mi dâ odgovore i tumačenja.

Uvijek sam dobivao stotine različitih odgovora”, prisjeća se Yosuf Cohen, koji je jednog dana, u potrazi za odgovorima o dilemama koje su mu nametnuli njegovi sagovornici muslimani iz Emirata, otišao na arapsku pijacu i kupio Kur’an sa engleskim prijevodom. “Otišao sam na arapsku pijacu gdje sam kupio Kur’an sa prijevodom na engleski jezik. Subhanallah, odmah sam našao odgovore na svoje dileme. Nakon što sam pročitao Kur’an, odlučio sam da prihvatim islam. Supruzi sam saopćio sam svoju odluku i dao sam Kur’an i njoj da pročita. Luna je čitala Kur’an sa posebnom pažnjom. Nakod dvije sedmice čitanja Kur’ana, i ona je odlučila primiti islam. Nakon nas, islam su prihvatila i naša djeca. Danas, moja porodica i ja živimo u Maroku. Moja djeca više ne pričaju hebrejskim jezikom, svi mi komuniciramo na arapskom jeziku. Djeca pohađaju islamske škole.”…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 342 / 343) ovdje