SAFF

Jedina vrata spasa na ovom i na budućem svijetu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: šejh Ebu Ishak el-Huvejni / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Čovječe, znaš li koja je najveća nedaća sa kojom se suočavaš u životu?! Znaj da najveća nedaća i iskušenje nije neizlječiva bolest, niti siromaštvo, niti ostati bez poroda, niti biti proganjan na dunjaluku, zatvaran i mučen. Ne, najveća nesreća s kojom se čovjek suočava u životu na dunjaluku su ”drumski razbojnici”, oni koji ti presijecaju put i koji su ti prepreka na putu ka Allahu.

Na tvom putu ka Allahu postoje ”lopovi” koji kradu tvoje srce i razum, pa zašto da ih zanemaruješ? Oni koji svakodnevno ubacuju i šire sumnje kradu tvoje srce i tvoj razum.

Pa, da li slijediš put ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji predstavlja jedina vrata spasa. Pred tobom su otvorena sedamdeset i troja vrata, a jedina vrata koja te spašavaju i vode ka Allahu su vrata ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poznaješ li znak na tim vratima? Ako ne znaš znak na vratima, možda uđeš kroz vrata koja će te odvesti u Džehennem, jer na svakim od ovih vrata postoje oni koji pozivaju da uđeš baš na ta vrata. Svaki od njih ti uljepšava svoj pravac i svoju doktrinu, govoreći: ”Ja sam na istini a ostali su u Džehennemu, pa slijedi moj put!”

Ovo je jedno od najvećih iskušenja na dunjaluku. Dakle, da li slijediš pravac i put prve, odabrane generacije muslimana?

Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ne postoji ništa što vas približava Džennetu i udaljava od Džehennema, a da vam nisam naredio da to činite, i ne postoji ništa što vas približava Džehennemu i udaljava od Dženneta, a da vam nisam zabranio da to činite. Melek Džibril mi je objavio da ni jedan čovjek neće umrijeti dok ne završi tačno određeni rok njegovog života i dok ne ”potroši” nafaku koja mu je propisana. Bojte se Allaha i na najljepši način tražite svoju opskrbu (tj. uzimajte samo ono što je halal, a klonite se harama). I neka vas ”kašnjenje” opskrbe ne navede da je tražite čineći grijeh prema Allahu, jer se ono što je kod Allaha ne stiče osim pokornošću Allahu.” (Ibn Ebi Šejbe, El-Musannef)

Dakle, znak jedinih vrata koja vode ispravnim putem je poznat, i tvoj zadatak je da tražiš znak tih vrata koja vode u Džennet. Tvoja sreća na ovom i budućem svijetu ovisi o ustrajnosti na ovom putu, a do tog puta se ne dolazi osim kroz ova vrata.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA