Jedinstveni i izvanredni ljudi su voljeni i omiljeni na nebesima prije nego na Zemlji

202

Piše: dr. Ali el-Sallabi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Obavezni (farz) namaz za koji slijedi najveća nagrada je sabah-namaz, jer on prekida užitak spavanja. 

Zikr za koji slijedi najveća nagrada je zikr prilikom odlaska na tržnicu, jer su ljudi tada posvećeni dunjalučkim poslovima i zanemaruju ono što je vezano za Ahiret. 

Sadaka za koju slijedi najveća nagrada je ona sadaka koju udijeliš, a ti si potrebniji od onoga kome je udjeljuješ. 

Najbolji koraci radi činjenja dobrih djela jesu tvoji koraci na putu dobra kada si bolestan i iscrpljen, onda kada snaga tvoga duha nadvlada slabost tvoga tijela. 

Najveće davanje i žrtvovanje za vjeru je u vrijeme kad drugi ljudi odustanu da se žrtvuju za vjeru zbog straha ili očaja. 

Zbog toga nije čudo što je hazreti Osman, radijallahu anhu, obradovan Džennetom na dan pohoda na Tebuk kada je opremio trećinu muslimanske vojske iz svoga imetka, jer je u to vrijeme dirhem bio vrijedan i dragocjen.

 Ebu Bekr, radijallahu anhu, u Kur'anu je nazvan ”El-Etka” – ”Onaj koji se boji Allaha”, jer je još u Mekki maksimalno pomagao islam i muslimane, kada su muslimani bili slabi i kada su njihovi životi i sigurnost konstantno bili ugroženi. 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, plakao je za Mus'abom ibn Umejrom, radijallahu anhu, nakon njegove pogibije na Uhudu, jer je on sâm učinio hidžru i odabrao je da radi za vjeru i poziva ljude u islam u Medini, ostavljajući svoju kuću, bogatstvo i voljene ljude u Mekki. 

Jedinstveni i izvanredni ljudi su voljeni i omiljeni na nebesima prije nego na Zemlji. 

A ko će biti voljen, ako neće onaj koji se bori za vjeru, za istinu i čuva je poput žeravice na dlanu, onaj čija posebnost, izvanrednost i odličnost dolazi do izražaja kod velikih izazova i krupnih zadataka, kada se većina drži po strani ili odustaje. 

Jedanput sam rekao svome prijatelju: ”Kada bi istinski reformatori malo dublje razmišljali o svojoj ulozi u vrijeme smutnje, shvatili bi da oni zahvataju i izvlače dobro (u moru zla), šaku po šaku, jer, ko je bolji i plemenitiji kod Allaha od onoga ko ide naprijed kad se drugi povlače, i ko udjeljuje i onda kada je u oskudici. 

Faraonova žena Asja postala je jedinstvena i izvanredna, jer je bila jedina vjernica u Allaha na faraonovom dvoru, pa je Allah, zbog njezine jedinstvenosti i izvrsnosti, spomenuo njezin slučaj u Kur'anu, kao i njezinu dovu u kojoj je tražila od Allaha da joj podari kuću u Džennetu i da uvijek bude u Allahovoj blizini. 

Vjernik iz faraonove porodice bio je jedinstven i izvanredan, pa je cijela jedna sura u Kur'anu dobila ime po njemu, sura El-Mu'min – Vjernik.” 

Allaha molimo da nas učini jedinstvenim i izvanrednim u bogobojaznosti, čestitosti i dobročinstvu i da nas učini od onih koji će Njega stalno veličati i koji će Mu na blagodatima zahvalni biti.