SAFF

Kad god se srca vežu za Allaha, ona piju iz izvora sigurnosti, smirenosti i postojanosti

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar.” (Et-Tevba, 40.)

Ovaj veličanstveni ajet govori nam o Allahovoj pomoći Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, u trenutku dok je, na putu Hidžre u Medinu, boravio u pećini Sevr sa svojim drugom Ebu Bekrom, a mušrička potjera se nalazila na ulazu u pećinu, ali ih nije primijetila.

I on ujedno upozorava vjernike da nikada ne napuštaju i ne zanemaruju pomoć i podršku Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem – kroz slijeđenje njegovog Sunneta i pomaganje islama i muslimana -, da ih ne bi stigla Allahova kazna i da ih Allah ne bi zamijenio drugim narodom koji će istinski i iskreno pomagati i slijedi stazu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zatim, iz ovog ajeta učimo da, kada dođe Allahova pomoć, milost i uputa, ona iskrene vjernike uzdiže iznad svake zemaljske moći, bez obzira koliko vjerničke mogućnosti bile ograničene i neznatne.

Ako je Allah s tobom, niko i ništa ti neće naškoditi, samo moraš biti iskren prema Allahu i pouzdati se u Njega, jer ti je On dovoljan, i On je najbolji zaštitnik i pomagač.

Dakle, savršen razlog da ne tuguješ i da se ne brineš je da osjećaš da je Allah s tobom. Zato ne govori: ”Ali, moja situacija je teška, i moja ”pećina” iskušenja i nevolja je tamna i tijesna”, jer Allah je s tobom. Ako Allah prosvijetli tvoje srce uputom, ti ćeš i najmračnije mjesto, u kojem si potražio utočište, ispuniti svjetlošću imana.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u tom trenutku bio je progonjen čovjek i okružen smrću sa svih strana, ali i pored toga, on kaže svome drugu: ”Ne boj se, Allah je s nama!”

Nema ništa ljepše od istinskog ubjeđenja i pouzdanja u Allaha. Jer, u onoj mjeri u kojoj je Allah s nama, bit će i naša radost i sreća, a što se više udaljavamo od Allaha i Njegove upute, sve više gubimo Allahovu podršku i sve više se oblaci tuge i očaja nadvijaju nad naš život.

Vjerovanje da je Allah s njim, dovoljno je vjerniku da se osjeća sigurnim. I ako se nalazi na usamljenom i opasnom mjestu, u teškoj situaciji, dovoljno je da razmisli o Allahovoj blizini i da nestane tjeskobe, straha i usamljenosti. Jer, tada se dešava: ”Pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli.”

Nekada je dovoljno samo nekoliko riječi koje su odraz čvrstog ubjeđenja i iskrenog vjerovanja, poput Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Ne brini se, Allah je s nama!”, pa da te Allah obaspe Svojom neizmjernom milošću i podrškom.

Takve riječi te izbavljaju iz tjeskobe krize i nevolje u prostranstvo olakšanja, iz svake tamne i tijesne pećine i nesigurnosti, u prostranstvo sigurnosti, snage, pobjede i smirenosti koju Allah spušta na srca iskrenih vjernika. Zato, kada te progone strahovi i zadesi iskušenje, moli Allaha da ti podari smirenost (sekinet).

Kad god se srca vežu za Stvoritelja nebesa, ona piju iz izvora sigurnosti, smirenosti i postojanosti. Stoga, neka ne tuguje i neka ne strahuje srce koje zna za Allaha u lahkoći, zdravlju i izobilju. Milostivi Gospodar ga sigurno neće ostaviti i napustiti u stanju iskušenja i nevolje, već će ga ispuniti sigurnošću, smirenošću, postojanošću i dat će mu izlaz odakle se i ne nada.

Pravi prijatelj je najbolja poputbina u vremenima iskušenja

Jedna od važnih pouka koju također možemo naučiti iz citiranog ajeta jeste i to da su najbolji i najiskreniji prijatelji oni koji stoje uz tebe u vremenima nevolje i zadovoljni su da iskuse istu nedaću koju i ti kušaš.

Pravi prijatelj je poputbina u vremenima nesreće i iskušenja, vjerni pratilac u vremenima blagostanja, a u stanju očaja i trenucima bola, uliva nadu u srce i mami osmijeh na lice.

Pravi prijatelj je onaj koji ti olakšava bol i tugu i čini da se osjećaš sigurno, i podsjeća te na Allaha u stanju nemara. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: ”Ne brini, Ebu Bekre, ja sam Allahov Poslanik, i ja sam uz tebe”, već ga je podsjetio na Allaha i Njegovu svemoć i podršku vjernicima.

Nema ništa vrjednije na dunjaluku od iskrenog prijatelja, koji te podsjeća na Allaha, koji dijeli s tobom dobro i zlo na dunjaluku u ime Allaha, a na Ahiretu će bit tvoj saputnik i prijatelj u Džennetu.

Takvo prijateljstvo ne može ništa prekinuti, pa makar ponekad napravili greške jedni prema drugima i zatajili u svojim pravima i obavezama. Pravi prijatelji prelaze preko toga, jer se vole u ime Allaha.

Kako je nježno srce i plemenita duša prijatelja koji osjeća nevolju svog prijatelja i želi da je dijeli sa njim. Ako ti Allah iz Svoje dobrote podari takve prijatelje, onda čuvaj to prijateljstvo kao zjenicu oka, jer su pravi i iskreni prijatelji rijetkost u našem vremenu.

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA