SAFF

Kako je Muhamed Filipović pripremao Fikreta Abdića da krene u stvaranje autonomije

Facebook
Twitter
WhatsApp

Pripremio: Ezher Beganović

Prije dvije godine akademik Muhamed Filipović napisao je tekst u Dnevnom avazu o podjelama među Krajišnicima. ” Podjela na tzv. autonomaše i centraše ni u kom smislu nije ni opravdana ni smislena”, piše akademik Filipović. U nastavku akademik Filipović tretira razloge zbog kojih su krajiški Bošnjaci zaratili, a onda konstatira. ” Nažalost, tome treba dodati i apsolutno izlišan i besmislen unutrašnji politički sukob i sukob oko prvenstva u rukovođenju u toj izoliranoj sredini, koji je imao korijen u odnosima unutar Predsjedništva BiH. Sukob je iz političkog eskalirao u vojni i doveo do totalnog razlaza bošnjačkih snaga”.
Zaista je zanimljivo kako se Muhamed Filipović pravi zaboravan i neće da spomene svoju ulogu u stvaranju tog haosa. Naime, prema dokumentima koje je objavio Senudin Jašarević u svojoj knjizi ” Treći rat : peti korpus protiv autonomije”, gospodin Filipović je bio važan savjetnik Fikreta Abdića na njegovom putu preotimanja vlasti nad Krajinom, tj. na putu formiranja autonomne pokrajine Zapadna Bosna. U spomenutoj knjizi objavljen je faksimil pisma kojeg je akademik Muhamed Filipović poslao Fikretu Abdiću 6.jula 1992.godine, a u kojem ga savjetuje kako da prevari Predsjedništvo BiH i postane vrhovna vlast u Krajini. Dakle, akademik Filipović je činio sve da Fikreta Abdića ubijedi i nauči da on ima apsolutno prvenstvo za političko vladanje Krajinom ( Filipovićev odnos prema ovoj temi je apsurdan, jer upravo tu borbu za prvenstvo vladanjem Krajinom navodi kao glavni razlog međubošnjačkog sukoba u Krajini). U nastavku prenosimo sadržaj spomenutog pisma.

Poštovani gospodine Abdić.
Povodom vjesti koje su stigle iz Krajine i događaja koji su na pomolu, a o kojima smo govorili prilikom tadašnjeg susreta, želim da vas upozorim na jednu krajnje važnu stvar. Glavna karekteristika cijelog dosadašnjeg djelovanja političkog i državnog vođstva BiH bila je koncentrirana oko Sarajeva, oko podjele i udjela u vlasti i formiranja vladajućih garnitura. Svi ostali poslovi, a to je kompletno vođenje države su ostali po strani ili su ostavljani tako kako su sami izbijali u porvi plan.Cijela Bosna ostala je po strani od brige i interesa države. Narod je u beznadnom stanju i više od milion i po građana je ostalo bez doma, daljnih pola miliona čeka da bude protjerano ili pobijeno, a država nije ništa učinila, nema plana i nije obezbijedila minimalne organizacijske ili političke i međunarodno – političke pretpostavke za rješavanje tih pitanja. U toj situaciji smatram za važno da na prvoj sljedećoj sjednici vi postavite to pitanje, tj. da informirate Predsjedništvo o stanju u Krajini tj. o progonu pola miliona muslimanskog i hrvatskog življa, o prijetnji Serhat Krajini da će biti izbrisana i poklana, te o realnosti tih prijetnji u kontekstu dosadašnjeg postupanja neprijatelja. Zatražite od odgovarajućih službi države, od MUP-a, od Glavnog štaba TO i Ministarstva odbrane, kakve imaju informacije i kakve planove za protuakciju, kada se ti planovi mogu realizirati, ko će ih realizirati i koja politička osnova za rješavanje tih pitanja koja znače opstanak našeg naroda, a time i države. Vi nipošto nemojte podnositi sada nikakve prijedloge i planove, nego na kritici stanja odsustva planova i rješenja zatražite ovlašćenja u ime Predsjedništva za sve poslove u Krajini. Tada ćemo mi izaći sa planom na unutarnjem, političkom, vojnom, upravnom i međunarodnom i ekonomskom planu i zatražiti da se formira Predsjedništvo vlade BiH za Krajinu, da vodi sve poslove. Vi ćete u tom slučaju vršiti vrhovnu državnu vlast i biti vrhovna komanda vojske, a ja bi bio povjerenik vlade za Krajinu sa zadatkom mobilizacije organizacije i sprovođenja plana odbrane, u prvoj fazi a zatim i oslobađanja Krajine do Vrbasa i Save. Ovo je važno zbog gore iznesene konstatacije o koncentraciji cijele djelatnosti Predsjedništva oko raspodjele i kontrole vlasti, pa će, ako se istupi rano i odmah otkriju sve karte biti mobilizirani svi mogući načini i ljudi da se spriječi odbrana Krajine, jer bi to bitno izmijenilo ukupne odnose u BiH. To se neće svidjeti mnogima, a vi dobro znate kome u prvom redu. Plan bi za sada bio sljedeći:
1.Utvrditi da Predsjedništvo i Vlada nemaju ni informacije, ni planove i sredstva za odbranu i spas Krajine,
2.Predložiti stvaranje plana sa osnovama u davanju ovlaštenja vama da sve poslove vodite, da formirate u saradnji sa Pelivanom Povjerenstvo i odlazak na teren i sve ono kako logika rješavanja nalaže. Pozdrav”.

2014-05-10 12-49-50_0033

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA