subota, 26. novembar 2022 / 2. džumade-l-ula 1444

SAFF

Kako je Željko Komšić u operaciji “Behar” dobio priznanje Zlatni ljiljan /VIDEO/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp


Piše:Avdo HUSEINOVIĆ
Tokom vojne operacije „Behar“ združene snage bosanske vojske, početkom avgusta 1994. na vareškom ratištu oslobodile su sela Brgule, Zubeta, Pajtovići, Šikulje, te ovladale dominantnim kotama Vojnički grob − Srednja planina – Grad… Plan je u daljim dejstvima osloboditi širi prostor Nišićke visoravni i izaći na putnu komunikaciju Sarajevo-Olovo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA