SAFF

Ko dovom namjerava približavanje Allahu i dobijanje željene stvari, on može biti siguran u korist svoje dove

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejh Abdur-Rahman el-Sa'di, rekao je: ”Onaj ko upućuje dovu svome Milostivom Gospodaru da dobije željenu stvar ili da odvrati od sebe ono čega se boji, ne treba da ograničava svoju namjeru i nijet na postizanje željene stvari zbog koje upućuje dovu, već neka namjerava da se približi Allahu putem dove i ibadeta samo Njemu, Uzvišenom, tako da onda može biti potpuno siguran u korist svoje dove.

Jer, dova je srž i suština ibadeta, i ona privlači srce Allahu, a potreba onoga ko upućuje dovu tjera ga na skrušenost, poniznost i pokornost Allahu, što je najuzvišeniji cilj ibadeta. I onaj ko dovom namjerava približavanje Allahu i ostvarivanje ili dobijanje onoga što traži, njegova dova je mnogo potpunija od onoga koji samo namjerava i nijeti da postigne željenu stvar, kao što je slučaj sa većinom ljudi.

To je nedostatak i lišavanje ove velike blagodati zbog koje treba da se natječu oni koji žele da se natječu. A kada se dovom namjerava približavanje Allahu i dobijanje željene stvari, to je plod blagoslovljenog znanja, jer neznanje sprečava ljude od mnogih uzvišenih ciljeva i lijepih sredstava, i kada bi ih upoznali, sigurno bi dovili za njih.”

 

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA