Kosovar, pripadnik IDIŠ-a cijepa i gazi pasoš Kosova

5310

Na javnom skupu održanom u organizaciji Islamske države Iraka i Šama, jedan od dobrovoljaca sa Kosova izriče svoju odanost vođi grupe, Abu Bakru al Bagdadiju,i obećava da će oni očistiti Arapsko poluostrvo od nevjernika.
„Tako mi Alaha, vi pogani, od vas ćemo očistiti Arapsko poluostrvo!“. Na kraju govora Kosovar cijepa i gazi pasoš svoje države Kosova.