SAFF

Lejeletul-kadr – noć kosmičkog slavlja predvođenog melekom Džibrilom

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Mi smo ga objavili u noći Kadr, a šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci,  meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1.- 5.) 

Spominjući veličanstveni događaj objavljivanja Kur'ana, Abdullah ibn Abbas, r.a, rekao je: ”Kur'an je iz Levhi-Mahfuza (Ploče Pomno Čuvane) u cijelosti spušten na zemaljsko nebo u noći Lejletul-kadr, a onda je postepeno (sukcesivno) objavljivan Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, u toku dvadeset i tri godine njegovog poslanstva.”

Noć čija vrijednost se ne može pojmiti ograničenim ljudskim shvatanjem 

Osim ajeta iz sure El-Kadr u kojem se naglašava da je noć Lejletul-kadr bolja od hiljadu mjeseci, i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u hadisu spomenuo vrijednost ove noći.

Naime, najavljujući dolazak mubarek ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: ”U njemu je noć Lejletul-kadr koja je vrjednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro.”

Islamski učenjaci su, pretvarajući hiljadu mjeseci u godine, kazali da zapravo noć Lejletul-kadr i ibadeti u njoj vrijede koliko 83 godine u kojima nema te noći, i ovo je opće prihvaćeno tumačenje.

Međutim, neki učenjaci, s pravom, tvrde da se ovdje ne misli na konkretan broj, već je ovdje broj ”hiljadu” upotrijebljen kao pojam i simbol bezgraničnosti, te da je poimanje vrijednosti noći Lejletul-kadr izvan ograničenog ljudskog shvatanja. Što bi onda značilo da je noć Lejletul-kadr bolja od bezbroj godinâ u kojoj nema te noći.

Na ovakvo značenje upućuje i ajet u kojem se spominju Jevereji koji, iako su sljedbenici Knjige i pozivaju se na poslanstvo i Allahovu Objavu, žude za životom na ovom prolaznom svijetu, toliko da bi ”svaki od njih volio poživjeti hiljadu godina.” (El-Bekara, 96.) Tj., oni bi voljeli živjeti vječno na ovome svijetu.

Posebnost i veličina noći Lejletul-kadr ogleda se i u tome što se u njoj, od zalaska sunca do zore narednog dana, na Zemlju spuštaju meleki koji nastanjuju svih sedam katova nebesa.

Oni se spuštaju jedni za drugima u ovoj mubarek noći, sve dok im zemlja ne postane tijesna zbog njihovog mnoštva, i njihov silazak je znak neizmjerne milosti i blagoslova.

Stotine hiljada meleka silazi među muslimane i muslimanke koji u toj noći veličaju Allaha, koji skrušeno klanjaju namaz, smjerno upućuju dove Allahu, dželle šanuhu, i uče Kur'an, pozdravljaju ih selamom i dove za njih uče, moleći Allaha da ih obaspe milošću i bereketom. Počast, nagrada i blagodat vjernicima je još veća kada se zna da silazak meleka na Zemlju predvodi melek Džibril, alejhi selam, koji je prestao silaziti na Zemlju nakon preseljenja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Ahiret, odnosno nakon završetka objave Kur'ana.

Brate i sestro, razmisli dobro o ovoj neizmjernoj Allahovoj blagodati, dobroti i počasti koju ti je ukazao, omogućivši ti da, zajedno s melekom Džibrilom i mnoštvom drugih meleka, učestvuješ u ovoj veličanstvenoj kosmičkoj svečanosti, kako su neki učenjaci nazvali Lejletul-kadr, u kojoj je objavljen Kur'an koji je melek Džibril dostavljao i prenosio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 23 godine.

Dakle, da bismo mogli učestvovati zajedno s melekima u ovom kosmičkom slavlju, nama je naređeno da postimo mjesec ramazan, da slavimo i veličamo Allaha, Koji nam je ukazao neizmjernu milost šaljući nam Svog posljednjeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa posljednjom objavom, Kur'anom.

Allah je odabrao ovaj ummet i učinio ga najboljim ummetom koji se pojavio na Zemlji, jer slijedi Kur'an. A to znači da islamski ummet svoju vrijednost, snagu, ponos, slavu, ugled (na Zemlji i na nebesima), napredak i sreću, crpi iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bez slijeđenja Kur'ana i Sunneta, unatoč formalnoj pripadnosti islamu, musliman je bezvrijedan, bez snage, ponosa, ugleda, napretka i sreće, i bez spomena na nebesima. 

Dakle, noć Lejletul-kadr je vrijedna zbog Kur'ana koji je u njoj objavljen, koji je najavio novu zoru u tamnoj noću ljudskog života, i islamski ummet je vrijedan zbog Kur'ana i njegovog slijeđenja.

Stoga, živimo sa Kur'anom cijeli život, a ne samo jednu noć. I provedimo ovo blagoslovljeno vrijeme zadnje trećine ramazana u učenju Kur'ana, zikru, veličanju Allaha i razmišljanju o kur'anskim porukama, ali i razmišljanju o smrti, o odlasku sa dunjaluka i susretu sa Allahom na Sudnjem danu.

Neka ovo bude vrijeme munadžata, razgovora vjerničke duše sa njenim Stvoriteljem, otvaranja srca pred Onim Koji je milostiviji prema ljudima od njihovih majki. 

U ovoj noći tražimo oprost i magfiret Allahov, jer On je rekao: ”Ja se stidim kada Moj rob podigne ruke u dovi, i kaže: ‘Ja Rabb’, da mu ih vratim prazne i da ga odbijem. Meleki tada kažu: ‘Gospodaru, ovaj ne zaslužuje Tvoj oprost’, a Ja im kažem: ‘Ja sam Ehlu-takkva – (Onaj Koji je jedino dostojan da Ga se ljudi boje) ve ehlul-magfire’, (i Ja sam Jedini Koji prašta i Koji može oprostiti grijehe), i budite svjedoci da sam mu oprostio.”

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA