Mašović: Na “putu smrti” ubijene 543 maloljetne osobe

405

N1 BiH

Put Potočara iz Visokog, u 10 sati krenuli su tabuti sa indentificiranim žrtvama srebreničkog genocida koji će 11. jula biti ukupani u Memorijalnom centru Poročari.

Iz Visokog je izvještavao reporter Edib Bajrović koji je razgovarao sa Amorom Mašovićem, direktorom Instituta za nestala lica, koji je rekao da je velika većina žrtava pronađena u dvije ili više masovnih grobnica.

Nekoliko žrtava su pronađeni u 10 različitih vreća sa posmrtnim ostacima. Došlo je do toga da su bageri nakon zakopavanja rasturali ta tijela, tako da je u deset vreća pronađena jedna žrtva i to nekompletna“, rekao je Mašović.

Kada je riječ o lokacijama na kojima su žrtve pronalažene je kazao: “U pitanju je 15-ak različitih lokacija, od Čančara, Liplja, a neke grobnice su nađene 1996. godine. Također, na ‘putu smrti’ 543 maloljetne osobe su ubijene i još uvijek tragamo za 40 ubijenih maloljetnika“.

Rekao je i da će 11. jula 2016. godine biti održana 16 dženaza do sada, kao i da se još uvijek traga za ostalim žrtvama koje će biti teško pronaći jer su lokacije poznate i istražene.

Još uvijek nema hrabrosti kod svjedoka koji su imali neku vrstu informacija o lokacijama gdje su žrtve ukopane da otkriju lokacije zbog establišmenta entiteta RS koji i dalje minimalizira i negira genocid, tako da javne poruke lidera ohrabruju i one koji znaju da i dalje šute i to je najveći problem. Vlade bi trebalo ohrabriti ljude da daju te informacije jer je to u najboljem interesu onih na kojem se tlu nalaze grobnice”, istakao je Mašović.