Meka: Izgradnja ogromnog rezervoara za vodu za potrebe Velike džamije

475

U toku je završetak izgradnje velikog rezervoara za vodu koji će se koristiti za potrebe Velike džamije ( Mesdžidul harema) u Meki. Ovaj rezervoar smatra se jednim od najvažnijih strateških projekata u infrastrukturi trećeg saudijskog projekta proširenja Velike džamije i njezinih objekata, a koji će se početi koristiti tokom mjeseca ramazana iduće godine.
Kapacitet ezervoara je 140.000 kubika vode, promjera 100 metara, podnožje i zid izrađeni su od čelika, a krov od aluminija. Ovaj novi rezervoar bit će povezan sa starim betonskim rezervoarom Malakan koji ima kapacitet 80.000 kubika.