Muderrisova hutba: Mu'minska kuća

635

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Tema današnje hutbe je Mu'minska kuća. Želja mi je da kroz ovu veoma važnu temu inša-Allah potaknem sve nas na to da donesemo čvrstu odluku da naše kuće učinimo pravim mu'minskim kućama, a to su kuće mira, bogobojaznosti, rahmeta, ljubavi, rahatluka, samopouzdanja i napretka.

Prije nego bilo šta kažem na zadatu temu, učim dovu za rahmetli majku Hatidžu Mehmedović, koja je prije pet dana u 66. godini života preselila na Ahiret. Molim Allaha, azze ve dželle, da je za njenu dostojanstvenu borbu za istinu počasti Firdevsom, zajedno sa njenim sinovima šehidima Azmirom i Almirom, mužem i bratom! Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da zločince kazni još na dunjaluku, a ahiretska kazna je bolna i trajna!

Jedna od Allahovih, dželle še'nuhu, blagodati ljudima su i njihove kuće, kao što stoji u prvom dijelu 80. ajeta Sure En-Nahl:

Allah vam daje da u kućama svojim stanujete (budete mirni)… 

Blagodat rahatluka i duševnog zadovoljstva u svojim kućama i stanovima je braćo i sestre jedna od najvećih blagodati, kojih veliki broj nas nije ni svjestan, pa zato razmislimo o onima koji ne posjeduju to sa čime nas je Allah, subhanehu ve te'ala, počastio!

Mu'minska kuća je braćo i sestre jedna vrsta medrese, koledža i univerziteta i iz nje izlaze korisni članovi uže i šire društvene zajednice, u njoj se odgajaju dobri i poslušni sinovi i kćeri, hafizi, daije, imami, vođe, alimi, sudije, doktori, političari, ministri, direktori, komandanti, vojnici, policajci, biznismeni, radnici, majstori, vozači, čuvari, zemljoradnici, čobani, čestite muslimanke, majke, domaćice, odgajateljice, profesorice i doktorice.

Da li su braćo i sestre naše kuće, mjesta našeg rahatluka ili su ne dao Allah mjesta bihuzurluka i nezadovoljstva? Je li dovoljno napraviti konfornu kuću i hvaliti se njenom veličinom i  ljepotom, a ne učiniti je pravom mu'minskom kućom? Zato se postavlja pitanje: Kako izgraditi kuću u kojoj ćemo se osjećati rahat, kuću u kojoj će njeni materijalni nedostaci biti neprimijetni i nebitni pored duhovnih vrijednosti sa kojima ćemo se sa našim ukućanima osjećati sretnim, kako prevazići prepreke koje se nalaze između članova porodice, kako da pregradni zidovi u našim kućama budu samo fizičke naravi, a da u našoj međusobnoj komunikaciji ti zidovi ne postoje i kako izgraditi atmosferu međusobnog poštivanja i povjerenja?

Da bi naša kuća ili stan bili mjestom smiraja i sreće, moramo ih graditi ili kupovati isključivo od halal imetka i opremati je opet samo od halal zarađenih sredstava, ali prije nego se odlučimo za gradnju ili kupovinu kuće ili stana potrebno je da povedemo računa o lokaciji i budućem komšiluku i da mislimo o tome da ona bude što bliže džamiji, školi i ambulanti.

Slijedeći bitan korak u našim životima je odabir bračnog druga, a prilikom te važne životne odluke, potrebno je imati na umu hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Ibn Madždže:

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ne ženite žene zbog njihove ljepote, možda će ih ljepota unakaziti i ne ženite ih zbog njihovih imetaka, možda će ih imeci upropastiti, već ih ženite zbog njihove vjere, a crna robinja vjernica je od njih bolja!“ (Ibn Madždže)

Draga moja braćo i sestre, koliko muslimana i muslimanki prilikom sklapanja braka vode računa o tome da njihov budući bračni drug bude na prvom mjestu mu'min ili mu'minka?

Islam podstiče vjernike da izgrađuju i uljepšavaju svoju kuću obavljanjem namaza, učenjem Kur’ana i zikra, muhabetom sa mu'minima koji ga zijarete i on njih zijareti i lijepim savjetima članovima porodice, komšijama i prijateljima.

U hadisu koji bilježi imam Muslim stoji:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah, poput je primjera živog i mrtvog.“ (Muslim) 

Koliko li je braćo i sestre muslimanskih kuća danas mrtvo i gluho, zbog toga što se u njima ne spominje Allahovo, subhanehu ve te'ala, Ime, tj. koliko je muslimanskih kuća i stanova pretvoreno u staništa džina i šejtana, koliko danas muslimanskih kuća bez svijesti i znanja o tome ima kao podstanare vojske šejtana koji zajedno sa ukućanima jedu haram hranu, koji se dodatno hrane iz neopranog suđa, koji uživaju u nepometenim i zapuštanim kućama i stanovima, koji zajedno sa njima slušaju muziku, prate koncerte, šoue, izbore misica i mistera, razvratne serije i filmove, koji sa njima glasaju za tako-zvane zvijezde, koji sa njihovom djecom surfaju po internetu, koji se sa njima šminkaju, lakiraju nokte ili ih nadograđuju, ugrađuju pirsinge u noseve, usne, obrve i stomake, čupaju obrve i razgolićuju se i šejtani bez bilo kakvih obaveza za plaćanje stanarine ili režija uživaju i razmnožavaju se? Takve kuće napuštaju meleci, osim onih meleka koji vjerno bilježe ono što se u njima dešava, kako bi njihovim stanarima na Sudnjem danu bila data njihova knjiga i bilo im rečeno: إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا „Čitaj svoju knjigu! Ona ti je danas dovoljna za polaganje računa!“ (Suretu El-Isra’; 14.) Stanovnici takvih kuća su neraspoloženi, ljuti, nenaspavani, gladni, žedni, nezadovoljni i puni bijesa i mržnje.

Mu'minska kuća je čista od slika po zidovima, od kipova i pasa i po noj ne hodaju džunubi (neokupani), u skladu sa hadisom koji bilježi imam Nesaija:

Prenosi Alija ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su slika, pas ili džunub!“ (En-Nesai) 

U mu'minskoj kući nema mjesta neislamskim običajima i oponašanju drugih, što potvrđuje hadis koji bilježi imam Ebu Davud:

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko oponaša neki narod, on je njihov!“ (Ebu Davud)

Braćo i sestre, oživimo naše kuće učenjem Kur'ana, nafilama, islamskim sadržajima, poslušnošću našim roditeljima ako su živi, a dovama ako su preselili, islamskim odgojem naše djece, svakodnevnim nasihatima članovima naših porodica, uz podsjećanje ko su i zašto su na ovome svijetu, zajedničkim čuvanjem džemata u džamijama, slanjem djece u mektebe, čuvanjem rodbinskih veza, pažnjom prema komšijama, pomoći siromasima i jetimima i stalnom brigom šta smo mi i naši ukućani pripremili za Ahiret!

Allahu, učvrsti nas na putu islama! Učini nas od onih čije su kuće mu'minske kuće u kojima će se odgajati mu'mini, koji se bojati samo Allaha, dželle še'nuhu! Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama ma gdje bili, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Libiji i Egiptu! Smiluj se našim roditeljima i precima, koji su na nas prenijeli svjetlo Dina! Uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima Ummeta i boljim čuvarima Dina i Domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svijetu! Oprosti nam grijehe, sakrij naše sramote i primi naša dobra djela! Budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih!