SAFF

MUP Zeničko-dobojskog kantona dokazao da su Kebini dokumenti falsifikat

Facebook
Twitter
WhatsApp

Izvor.Oslobođenje.ba

Prema jednom od dokumenata, koje je predao Kebo i koji je podigao najviše prašine u javnosti, službenoj zabilješci od 18. 8. 1994, koju su navodno napisali i potpisali policajci Zaim J. i Evelin K. kao pripadnici Službe javne bezbjednosti (SJB) Zenica, policijske stanice za obezbjeđenje ličnosti i objekata (PS za OBL), Mahmuljin i Džaferović bili su u Vozući, udaljeni deset metara od mjesta na kojem su pripadnici jedinice El-Mudžahid ubili civila srpske nacionalnosti.

(Ne)službena zabilješka

MUP Zeničko-dobojskog kantona dostavio je potrebne dokumente Tužilaštvu BiH u vezi sa ovim slučajem, ali i dao odgovore o pripadnicima jedinice, njenom statusu u ratno doba, kao i policajcima koji su potpisali ovaj dokument. Oslobođenje saznaje kako je Tužilaštvu iz MUP-a ZDK-a saopšteno da su potpisnici osobe koje nikada nisu ni bile članovi spomenute jedinice?! Zapravo se tvrdi da ona nikada nije bila u sastavu SJB-a, kako stoji u zaglavlju službene zabilješke, već Sektora policije Centra službi bezbjednosti – CSB Zenica.

Kako bi se utvrdila istina, Oslobođenje se pisanim putem obratilo MUP-u ZDK-a zbog utvrđivanja organizacione strukture CSB-a Zenica, kome je pripadao PS za OBL, te kako bismo dobili odgovor na pitanje da li su potpisnici sporne službene zabilješke Zaim J. i Evelin K. bili pripadnici te stanice.
Iz kantonalnog MUP-a službeno nam je odgovoreno kako je podatak o tome “da li su ta dva lica bila pripadnici PS-a za OBL uključen u dio provjera koje vrši Tužilaštvo BiH, tako da ga ne možemo nikome ustupati”. U dijelu koji se odnosi na pitanje kome je PS za OBL u to doba pripadao, “prema skromnoj dokumentaciji koja se nalazi u arhivu MUP-a ZDK-a, a koja se odnosi na taj period, pripadao je CSB-u Zenica”.

Nezvanično, iz više izvora iz MUP-a ZDK-a potvrđeno nam je kako Zaim J. i Evelin K. prema spiskovima i dokumentima iz arhive nisu bili pripadnici PS-a za OBL.

– Osobe koje su potpisane u tom dokumentu – Zaim J. i Evelin K. nikada nisu bili pripadnici naše jedinice. Na ovom dokumentu je signirano da je poslana zabilješka na 01, a to je Šefik Džaferović, tadašnji načelnik CSB-a Zenica, na 02, odnosno Fadila Jaganjca, načelnika Sektora policije, i 03, to jeste Sulju Mahmića, tadašnjeg komandanta specijalne jedinice, a parafiran je navodno od Kasima Alića, komandira PS-a za OBL. Međutim, on to i nije mogao potpisati, jer je zabilješka falsifikovana, kazali su nam N. V. i S. S. (imena poznata redakciji), članovi nekadašnje policijske stanice za OBL.

Oni su ustvrdili kako je jedinica u ratno vrijeme bila multinacionalna, da su čitav rat bili njeni pripadnici, da su zbog posla koji su obavljali poznavali sve članove i imali uvid u spiskove, ali da Zaim J. i Evelin K. nisu sigurno bili tu.

Naš izvor iz MUP-a i nekadašnji članovi PS-a za OBL tvrde kako tri stvari ukazuju da se najvjerovatnije radi o falsifikatu. Prva je već spomenuta: Jedinica nije bila u sastavu SJB-a Zenica (kako piše), već CJB-a Zenica. Druga: ARBiH je Vozuću oslobodila 10. septembra 1995, a službena zabilješka je navodno sastavljena 18. avgusta 1994. I treća je da policajci koji su je sačinili i potpisali nisu bili pripadnici PS-a za OBL. Uz sve to, u zabilješci se spominje da su zajedno u automobilu bili Kasim Alić i Kemal Ibraković, koji su, prema tvrdnjama naših sagovornika, kao komandiri policijskih stanica za saobraćaj i OBL koristili zasebna službena vozila i nikad na teren nisu išli zajedno u istom vozilu.

Policijskom stanicom za OBL nije rukovodio načelnik SJB-a Zenica, nego načelnik Sektora policije, jer PS za OBL nije bio manja organizaciona jedinica u sastavu SJB-a, nego u sastavu Sektora policije. Također, pripadnici te jedinice tvrde da se autori službenih zabilješki nikada nisu potpisivali inicijalima, nego su pisali puno ime i prezime, pa onda svojeručno potpisivali sačinjenu zabilješku.

Čiji su dokumenti?

Podsjetimo, o ovoj prijavi i službenoj zabilješci Mirsad Kebo je u više navrata govorio, dok ju je Šefik Džaferović demantovao. Boračke organizacije iz Zenice – Porodice šehida i poginulih boraca Zlatni ljiljan, Savez ratnih vojnih invalida, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana – reagirale su na Kebine istupe, smatrajući da je i na ovaj način nanesena neprocjenjiva šteta pripadnicima oružanih snaga Trećeg korpusa i CSB-a Zenica.

Kako god, od Tužilaštva BiH svi čekaju odgovor, kako o optužbama tako i dokumentima. U konačnici – gdje su bili, ko ih je krio i s kojim ciljevima. Jer, ne smije se zanemariti podatak da se sve vrijeme govori o brutalnom smaknuću civila.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA