Najčudniji je onaj ko je spoznao Allaha, pa Mu je nepokoran, i onaj ko je upoznao šejtana, pa mu se pokorava

145

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Emevijski halifa Sulejman ibn Abdul-Melik prilazio je svom vojnom logoru u društvu sa Omerom ibn Abdul-Azizom, i vidjevši mnogobrojne konje, deve, mazge i mnogobrojnu vojsku i opremu, ponosno je upitao Omera ibn Abdul-Aziza: ”Omere, kako ti gledaš na sve ovo?”

Omer ibn Abdul-Aziz, rekao je: ”Vođo pravovjernih, vidim da dijelovi dunjaluka pojedoše jedan drugog, a ti ćeš biti odgovaran za sve to.”

Kad su se približili vojnom logoru, ugledali su vranu koja je u svoj kljun uzela komad hljeba iz Sulejmanovog šatora i odletjela, grakčući.

Halifa Sulejman ibn Abdul-Melik upitao je Omera: ”A šta kažeš o ovome?”

”Ne znam”, odgovorio je Omer ibn Abdul-Aziz.

Zatim ga je Sulejman upitao: ”Šta misliš šta kaže ona vrana?”

Omer ibn Abdul-Aziz, rekao je: ”Čini mi se kao da kaže: ‘Odakle je došao i kuda ide?”’

Na to mu je halifa Sulejman rekao: ”Uistinu si ti čudan, Omere!”

A Omer ibn Abdul-Aziz je odgovorio: ”Vođo pravovjernih, čudniji od mene je onaj ko je spoznao Allaha, pa Mu je nepokoran, i onaj ko je upoznao šejtana, pa mu se pokorava.”