Narod je na vjeri svojih vladara

562

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islamski učenjaci i historičari, poput Ibn Kesira u djelu El-Bidaje ven-nihaje, Ibn Simaka u djelu El-Zeherat el-mensure, i drugih, zapisali su, između ostaloga, i sljedeće povijesne činjenice iz kojih se mogu izvući mnogobrojne pouke:

”Ljudi su, u vrijeme Hadžadža ibn Jusufa, kada bi osvani novi dan i kada bi se sretni na ulici, pitali jedni druge: ‘Ko je noćas ubijen, ko je obješen, ko je bičevan i slično tome?’

U vrijeme vladavine Velida ibn Abdul-Melika, koji je volio arhitekturu, kultiviziranje zemlje i graditeljstvo u svakom pogledu, ljudi su pitali i pričali, uglavnom, o novim građevinama, tvornicama, prokopavanju novih riječnih korita, navodnjavanju, sadnji voća i pošumljavanju.

Kada je na vlast došao Sulejman ibn Abdul-Melik, čovjek koji je bio veliki gurman i ljubitelj dobre hrane, žena i odjeće, ljudi su na svojim sijelima najviše pričali o vještinama kulinarstva, o ženama i braku, te o modi i odjeći.

A kada je na vlast došao Omer ibn Abdul-Aziz, tada su ljudi jedni druge pitali: ‘Koliko si Kur'ana naučio napamet, koliko Kur'ana svaku noć proučiš u toku noćnog namaza, za koliko vremena završiš hatmu, koliko dana u toku mjeseca postiš dobrovoljni post i sl.?”

Nisu ljudi džaba kazali: ”Narod je na vjeri svojih vladara. Ako je vladar sklon alkoholu, sigurno će se u njegovom vremenu mnogo konzumirati alkohol, ako je sklon homoseksualizmu i razvratu, sigurno će se u vrijeme njegove vladavine proširiti nemoral i devijantno ponašanje, ako je vladar pohlepan, ako je zulumćar, te ako je sklon mitu, korupciji i prevarama, sigurno će se u njegovo vrijeme i u narodu proširiti te društvene bolesti i pošasti, a ako je vladar pravedan, dobročinitelj, moralan, bogobojazan, hrabar i odvažan, bez sumnje će i narod biti takav.”