Ne potcjenjujte djecu, jer se među njima kriju budući genijalci

384

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Slavni arapski pisac iz vremena abasijske dinastije, El-Džahiz (u. 868. god.) prenosi da mu je Sumame ibn Ešras (jedan od vođa mu'tezilitske sekte u to vrijeme), rekao: ”Jednom sam ušao kod svoga prijatelja, a magarca sam ostavio pred vratima. Kada sam izašao, našao sam dječaka na mom magarcu pa sam mu rekao: ‘Kako se usuđuješ jahati moga magarca bez odobrenja?’

Rekao je: ‘Bojao sam se da ne ode, pa sam ga na ovaj način čuvao.’

Rekao sam: ‘Draže bi mi bilo i da je otišao nego da ga sad vidim pod tobom.’

Na to je dječak rekao: ‘Zamisli onda da ti je magarac otišao, pa mi ga pokloni.’

Nakon tih njegovih riječi nisam znao šta da mu kažem.”

Poznati arapski pjesnik El-Asma'i (u. 828. god.), rekao je: ”Rekao sam jednom dječaku: ‘Da li bi bio zadovoljan i sretan da imaš sto hiljada dirhema, a da si budala?’

Rekao je: ‘Ne bih bio zadovoljan ni sretan s time.’

Upitao sam: ‘A zašto?’

Odgovorio je: ‘Bojim se da bi me ludost navela da učinim neki zločin zbog kojeg bi izgubio sav imetak, a ostao bi i dalje budala.”’

Prenosi se da je abasijski halifa Harun el-Rešid pitao dječaka od četiri godine: ”Šta bi želio da ti poklonim?”

Dječak mu je rekao: ”Pokloni mi tvoje lijepo mišljenje.”

Arapski pjesnik Ebul-‘Ala el-Me'arri (u. 1058. god.), sreo je jednog dječaka koji ga je upitao: ”Jesi li ti onaj što je rekao:

‘Iako sam rođen u potonjim generacijama,

Doći ću sa onim što prve generacije nisu mogle.’

El-Me'arri je odgovorio: ”Da, ja sam to rekao.”

Tada mu dječak reče: ”Prve generacije su došle sa 28 slova arapskog pisma, možeš li ti izmisliti barem jedno novo slovo?” El-Me'arri na to nije imao odgovor.

Stoga, ne potcjenjujte djecu, jer se među mnogima od njih kriju budući genijalci.