SAFF

Ne povjeravaj svoje srce rukama koje varaju i izdaju

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: dr. Mustafa Mahmud / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šta te najviše usrećuje na ovome svijetu: novac, ugled, prestiž, žene, ljubav, slava, vlast, aplauzi drugih ljudi? Ako, zaista, istinsku sreću vidiš u ovim stvarima, onda znaj da si svoje srce povjerio rukama koje izdaju i varaju.

Ako si novac uzeo kao izvor svoje sreće, ti sreću tražiš u onome što ne traje, jer imetak i novac nestaju, a vrijednost zlata i novca na berzama stalno varira.

Ako sreću vidiš u ugledu i vlasti, znaj da je vlast, kako nas je historija naučila, poput lava, danas ga jašeš, a sutra će te on pojesti. 

Ako svoju sreću vidiš u pohvalama i aplauzima ljudi, pa ljudi se svaki dan mijenjaju, danas aplaudiraju tebi a sutra će nekom drugom.

Tražeći istinsku sreću u ovim stvarima, ti si svoj kapital stavio u banku tjeskobe i bacio se u svijet usamljenosti i otuđenja. Odsjeo si u hotelima drumskih razbojnika u kojima nećeš osjetiti mir, niti upoznati ukus udobnosti, rahatluka i sigurnosti.

I nećeš okusiti duševni mir do zadnjeg dana svog života, jer si najveću dragocjenost koju posjeduješ, svoju dušu, predao svijetu podjela, zbrke i nesloge.

Založio si svu svoju brigu i interesiranje za jedan trenutak, vezao svoje srce za sve što je prolazno i ​​nestalno, i predao svoju savjest da je raščerupaju zvijeri vremena.

Sto dvadeset i četiri hiljade Allahovih poslanika i vjerovjesnika – prema vjerodostojnim hadisima – hodilo je ovom zemljom i oni su svojim narodima prenijeli jedinstvenu Božansku poruku, ponavljali su im iste lekcije i iste riječi.

No, ljudi su i dalje isti, većina njih ne vidi dalje od svog trenutka. Ljudi su još u vremenu prvog džahilijjeta, bore sa istim nedaćama, vide žeteoca smrti kako žanje živote oko njih, ali ne uzimaju pouku. Štaviše, danas su ljudi nezasitiji, zaslijepljeniji i pohlepniji u svojoj borbi za tlapnju, za ništa, a Kur'an ih podsjeća i upozorava: ”Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,  a i u vama samima – zar ne vidite?” (Ez-Zarijat, 20.-21.) 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA