utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Nemoguće je da vojska koja jede haram osvaja zemlje i uspostavlja pravdu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je osmanska vojska na svom putu prema Egiptu odmarala u blizini grada Gebze, nakon što je prošla kroz bašče i voćnjake krcate zrelim grožđem, jabukama i rijetkim vrstama voća. Sultan Selim I, pomislio je u sebi: “Bože dragi, da li su moji vojnici brali jabuke i grožđe bez dozvole vlasnika voćnjaka?!”

Zatim je pozvao komandanta janjičara i naredio mu da pretrese sve vojnike, rekavši mu: “Kod koga nađeš bilo kakvog voća, dovedi mi ga!” 

Komandant janjičara je odmah otišao i izvršio pretres, a zatim se vratio sultanu i rekao: ”Sultane, vojnici su pretreseni i kod njih nije pronađeno nikakvo voće, niti smo našli bilo kakav trag branja voća na stablima.”

Kada je sultan čuo ovu vijest, obuzela ga je radost i sreća, a onda je, odahnuvši, podigao ruke učeći: ”Allahu moj, Tebi pripada slava i zahvala kako dolikuje Tvojoj Uzvišenosti,  Ti si Onaj Koji me je blagoslovio vojskom koja ne jede ono što je zabranjeno (haram)!”

Zatim se obrati vođi janjičara, govoreći: ”O Aga, nemoguće je da vojska koja jede haram osvaja zemlje i uspostavlja pravdu!”

(Izvor: Džan al-Badžuvandž, Besamatun halide fit-tarihi el-‘Usmani – Besmrtni tragovi u osmanskoj historiji,, str. 44.) 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA