subota, 23. septembar 2023 / 8. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Nermina Baljević tvrdi da je prvi čovjek kojeg je Allah stvorio bio ženskog roda

Facebook
Twitter
WhatsApp
nerminjabaljevic

 

TV Zehra je povodom rođenja Muhammeda .a.s., u jednu od emisija pozvala  i mr. Nerminu Baljević, koja je na zaprepaštenje cjelokupne muslimanske populacije u BIH, potpuno proizvoljno, naučno neutemeljeno, i što bi se reklo, onako odoka, pokušala, ne iz vizure islama, već iz vizure jedne feminizirane i iskompleksirane muslimanke, portretirati ženu muslimanku i njenu ulogu u društvu. Međutim, sve se završilo samo na neuspjelom pokušaju, jer je mr. Nermina B., umjesto da govori o veličanstvenoj i neponovljivoj ulogi ashabijki u izgradnji ljudske civilizacije na temeljima Allahove Objave, a imala je za to mnoštvo materijala i divnu priliku, ona se upustila u teološku tematiku u kojoj se, po svoj prilici, snalazi kao slon u prodavnici kristala. Spomenuta gošća posebno je načinila krupnu grešku onda kada se dotakla teoloških pitanja iz domena gajba (nevidljivog svijeta), odnosno kada je pokušala objasniti svoju ”autentičnu” interpretaciju čina stvaranja prvog čovjeka, Adema a.s. Ona je u svom nastupu udarila na osnovna načela islamskog vjerovanja interpretirajući kur'anske ajete o stvaranju prvog čovjeka onako kako ih niti jedan muslimanski komentator Kur'ana, ni u klasičnim ni u savremenim tefsirima, nije komentirao i interpretirao. Magistrica Nermina B. ponovila je rolu koju je prije nekoliko godina izvela izvjesna Amina Wedud iz SAD, navodno konvertit u islam, kada je, gostujući na FIN-u u Sarajevu, uzburkala bh. javnost svojim nakaradnim stavovima o ženi u islamu, tvrdeći, između ostaloga, da žena muslimanka sasvim legitimno može predvoditi namaz muškarcima. Pored svekolike fitne i smutnje koja je zadesila muslimanski ummet, ponajmanje nam je trebalo ovo Nerminino nadolijevanje ulja na tu smutnju.

TV Zehra je sastavni dio ženske edukacione organizacije Kewser, koju finansiraju šiijske organizacije na čelu sa Fondacijom Mulla Sadra.

Nermina Baljević zvanje magistrice na polju društvenih nauka, oblast Religijskih studija, stekla je 2013. godine u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Radila je u Gazi Husrev-begovoj medresi i u vjerskoprosvjetnoj službi Rijaseta IZ. Trenutno je zaposlena u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu kao profesorica „Kulture religija” i predmeta „Religious studies” na Međunarodnom Kembridž centru.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA