utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Nezavisni džemati nisu nastali zbog netolerancije službenika IZ prema “selefijama”

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše:Hafiz mr. Semir Imamović

Nemam ništa ni protiv koga, neka svako radi ono što smatra ispravnim, neka praktikuje vjeru kako hoće, neka slijedi mišljenja koja hoće, ali ne mogu prihvatiti argumente onih koji svoje odvajanje od Islamske zajednice pravdaju nekavim terorom službenika IZ-a, i netolerancijom prema “selefijama”, i raznim drugim neutemeljenim argumentima. Pa, valjda nismo ćoravi kod očiju. “Selefije” i njihove daije već dvije decenije, bez ikakvih problema (pojedinačni slučajevi nisu pravilo) obavljaju namaz u džamijama u skladu sa vlastitim uvjerenjima i pravnim mišljenjima koja preferiraju, dolaze i izlaze iz džamije kada hoće, čak kad su velike gužve u džamiji i vrlo teško je proći iz prvog saffa, opet ih naši imami i klanjači propuste, bez i najmanjeg incidenta, “selefijske” daije su održale veliki broj predavanja u džamijama, neki čak tumače islamske knjige u džamijama. Nemojmo se lagati, svi mi znamo da su te grupe, ili nezavisni džemati, kako sebe zovu, nastali na negativnom stavu prema Islamskoj zajednici i njenom tumačenju islama, i da zaista u tim zajednicama imaju pojedinci koji ne mogu prihvatiti ništa osim što su oni naučili kao ispravno. Oni ne samo da ne priznaju IZ-e, nego ne priznaju ni “selefijske” daije koji vjeru tumače drugačije od njih. Ono što je također zabrinjavajuće, a što smo mogli ovih dana čuti od nekih predstavnika tih zajednica, da, iako bez stručne šerijatske kompetencije, sebe smatraju na nivou imama koje imenuje IZ-e.

Draga moja braćo, ko vas je uopće ovlastio da nastupate u ime vjere? Ko vas je ovlastio da tumačite ajete i hadise? Ko vas je ovlastio da javno govorite u ime vjere? To što vi volite vjeru i Sunnet ne daje vam za pravo da je tumačite i sebe namećete kao njene jedine autentične predstavnike. Halid ibn Velid, radijallahu anhu, i Hamza ibn Abdulmuttalib, bili su stotinu puta bolji muslimani i mudžahidi od nas, bili su “Allahove sablje”, hodajuće džennetlije, a jeste li ikada čuli za neku njihovu fetvu, ili predavanje, ili da su prenijeli neki hadis, ili bilo šta slično. Da li ste ikada čuli da o medicini, agronomiji, ekonomiji, politici, siciologiji, govore osim eksperti iz tih oblasti? Kako to da su sve životne oblasti uređene i uokvirene u sistem samo vjera i vjerska nauka i djelovanje ne trebaju biti uređeni? Nećemo ići u prošlost, imamo milion dokaza iz naše sadašnjosti. Evo samo jedno pitanje: da li u Mekki i Medini, na izvorištu islama, neko može mimo zvaničnih vjerskih institucija bilo šta organizovati, a kamoli napraviti paralelan, nezavisan sistem?

Naša islamska zajednica je jedan složen i heterogen sistem, koji ima i dobrih i loših stvari, ali je ipak sistem i bolji je od anarhije, razdora i nejedinstva. Taj sistem, svi mi zajedni trebamo jačati i popravljati, graditi i unapeđivati, ali prije svega to je zadaća učenih i stručnih, a ne bilo kojeg pojedinca, bez obzira kolika bila njegova ljubav prema islamu i Sunnetu.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA