SAFF

Noć provedena na straži na Allahovom putu vrednija je od noći Lejletul-kadra

Facebook
Twitter
WhatsApp

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Hoćete li da vas obavijestim o noći boljoj od noći Lejletul-kadra? Stražar koji stražari na mjestu koje je izloženo opasnosti (tj. na granici muslimanske države), bojeći se da se nikada ne vrati svojoj porodici.” (En-Nesai, el-Hakim i el-Bejheki; šejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim)

Komentirajući ovaj hadis, islamski učenjaci su rekli da je prednost noći straže na granici muslimanske države ili pak straže u toku rata, u pogledu nagrade i sevaba, u odnosu na noć Lejletul-kadra, zbog toga što se korist noći Lejletul-kadra vraća njezinom vlasniku, tj. onome ko je provede u ibadetu, a korist noći straže na Allahovom putu, vraća se svim muslimanima. I što je noć straže garancija za Džennet, shodno hadisu u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Enesu ibn Mersedu el-Ganeviju, radijallahu anhu, nakon što je proveo noć kao stražar, dok su Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ostali ashabi iz te skupine, odmarali: ”Uradio si djelo kojim si zaslužio (koje ti garantira) Džennet.” (Ebu Davud)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA