Organizacija islamske saradnje: Muslimanska populacija je najmlađa na svijetu

515

Prema Centru za istraživanja pri Organizaciji islamske saradnje (OIC), više od trećine populacije država članica OIC-a, mlađa je od 15 godina.

Ovo je spomenuto u izvještaju OIC-a, koji je dio izvještaja Centra za statistička, ekonomska i društvena istraživanja i obuku za islamske zemlje (SESRIC), čije sjedište je u Ankari, u sklopu teme: ”Status djece u zemljama islamske saradnje – 2015.”

U izvještaju se navodi da će Stalni i nezavisni odbor za ljudska prava, pri OIC, u utorak (17.04.2018.) na svojoj 13. redovnoj sjednici u sjedištu Generalnog sekretarijata OIC-a u Džeddi u Saudijskoj Arabiji, razgovarati o pravima djece u islamskom svijetu.

Broj djece u muslimanskim zemljama povećan je za 31%, sa 430 miliona u 1990. godini na 562 miliona u 2013. godini, navodi se u izvještaju SESRIC-a.

Međutim, u izvještaju se navodi da države članice OIC-a nisu bile u mogućnosti iskoristiti ovu “demografsku prednost” zbog nedostatka napretka djece na polju zdravstva i obrazovanja.

Kao rezultat toga, OIC je u 2013. godini zabilježila da od ukupnog procenta smrtnosti, 46% odpada na djecu do pet godina.

Istaknuto je, također, na osnovu statističkih podataka sa kojima rasplaže OIC-a, kako je u 2015 godini, u zemljama Organizacije islamske saradnje, umrlo 8.000 djece mlađe od pet godina.