Oslobađanje od džehennemske vatre znači da završetak dunjalučkog života dočekaš u činjenju dobrih djela

394

 Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Objašnjavajući značenje sintagme ”'itkun minen-nari” – ”oslobađanje od džehennemske vatre”, koja se spominje u hadisu o vrijednosti ramazana i koju često učimo u našim dovama u toku ramazana, islamski učenjaci su kazali da to znači da tvoja završna djela budu dobra i da konačni rezultat tvog truda i djelovanja bude u tvoju korist, te da tas tvojih dobrih djela pretegne tas tvojih loših djela. To će, uistinu, veliki uspjeh biti, pa čak ako se desi da malo odstupiš i skreneš sa ispravne staze, vratit ćeš se, i ako budeš nemaran, popravit ćeš se, kad shvatiš da ”oslobađanje od vatre”, znači dobar završetak dunjalučkog života, odnosno, da te smrt zatekne u nekom dobrom djelu ili ibadetu. 

Tri dobra djela koja Allah nagrađuje bez računa

Tri djela Allah nagrađuje bez računa zbog njihove iznimne vrijednosti: 

Opraštanje: – ”A onoga koji oprosti i izmiri se Allah će (posebno) nagraditi.” (Eš-Šura, 40.) 

Sabur: – ”Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.” (Ez-Zumer, 10.)

Post: – U hadisi-kudsiju je došlo: ”Svako čovjekovo djelo pripada njemu osim posta, post je Moj i Ja ću za njega posebno nagraditi.” (Buharija i Muslim) 

Šta znači Er-Rejjan? 

U vjerodostojnom hadisu se spominje da će postači ući u Džennet na kapiju Er-Rejjan. Ovo ime izvedeno je od riječi er-rejje, u značenju natapanja ili kvašenja grla radi utaživanja žeđi. U hadisu je spomenuto utaživanje žeđi umjesto utoljivanja gladi, jer je žeđanje teže za postača od gladovanja. Neki islamski učenjaci kažu da je ta kapija ili taj dio Dženneta nazvan Er-Rejjan, zbog velikog broja rijeka koje teku do njega, te raznovrsnih stabala i plodova koje ima, ili zato što onaj ko uđe u Džennet na ovu kapiju, nikada više žeđ neće osjetiti.

Molimo Allaha da nas u ovom mubarek ramazanu upiše među one koje je On oslobodio džehennemske vatre, da naša najbolja djela budu završna djela i da budemo sa onima koji će ući u Džennet na kapiju Er-Rejjan. Amin!