Politička prava u islamu: Pravo pojedinca da se kandidira za pozicije u vlasti

Samokandidiranje naročito ima smisla u ovim kompliciranim vremenima kada narodu nije lahko da među mnoštvom političkih prevaranata prepozna poštenog i sposobnog, pa se ukazuje potreba da se za vlast kandidiraju oni koji su pošteni, sposobni i povjerljivi. Kao dokaz da je u spomenutoj situaciji dozvoljeno samokandidiranje, navest ćemo riječi Jusufa a.s. kada je tražio od egipatskog vladara da ga postavi na utjecajno mjesto:» Postavi me-reče,-da vodim brigu o stovarištima u zemlji, a ja sam zaista čuvaran i znan.»

290

Piše: Abdulvaris Ribo

Postavlja se pitanje da li  pojedinac u islamskoj državi ima pravo i da li mu je šerijatski dozvoljeno da sam sebe kandidira za neku poziciju u vlasti. Osnovno je pravilo i princip da pojedinac nema to pravo, jer u vjerodostojnom hadisu kojeg prenosi Abdurahman ibn Semure r.a. stoji da je Poslanik s.a.v.s. rekao:» O Abdurahmane ibn Semure, ne traži vlast(upravu), jer ako je dobiješ što si je sam tražio bit ćeš u njoj prepušten sam sebi, a ako je dobiješ bez svoga traženja bit ćeš u njoj od Allaha pomognut.» (Buharija, 9/114)

Dozvoljeno je da čovjek za kandidata u vlasti predloži drugu osobu jer u tom slučaju ne traži za sebe vlast. Samokandidiranje za pozicije u vlasti je dozvoljeno samo ako za to postoji nužda ili opća korist, kao naprimjer ako postoji opasnost da će na vlast doći oni koji su nesposobni, koji to ne zaslužuju i koji neće vjerno zastupati interese naroda i države. U ovakvoj situaciji samokandidiranje se smatra ukazivanjem narodu na dobro, odnosno da izaberu onog ko je najbolji i najkorisniji na određenoj poziciji u vlasti. Samokandidiranje naročito ima smisla u ovim kompliciranim vremenima kada narodu nije lahko da među mnoštvom političkih prevaranata prepozna poštenog i sposobnog, pa se ukazuje potreba da se za vlast kandidiraju oni koji su pošteni, sposobni i povjerljivi. Kao dokaz da je u spomenutoj situaciji dozvoljeno samokandidiranje, navest ćemo riječi Jusufa a.s. kada je tražio od egipatskog vladara da ga postavi na utjecajno mjesto:» Postavi me-reče,-da vodim brigu o stovarištima u zemlji, a ja sam zaista čuvaran i znan.» (Jusuf-55)

Neki islamski autori zastupaju mišljenje da je samokandidiranje apsolutno zabranjeno, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek odbijao da na određene funkcije postavi one koji su to sami za sebe tražili. Tako je jednom od ashaba, koji je zatražio da ga postavi za namjesnika, rekao: « Tako mi Allaha, mi na takve pozicije ne postavljamo onoga ko ih traži niti onoga ko žudi za njima.» Oni su za ustavni zakon koji bi automatski diskvalificirao osobe koje se samokandidiraju i žude za političkim pozicijama.

PROČITAJ JOŠ: