petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH na američkoj “crnoj listi”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Ured za kontrolu stranih sredstava (OFAC) koji funkcioniše pri Ministarstvu finansija SAD-a objavio je takozvanu “crnu listu” fizičkih i pravnih lica na kojoj se nalazi i više imena iz Bosne i Hercegovine koja su SAD-u sumnjiva uglavnom zbog krivičnih djela ratnih zločina, kriminala i terorizma.

Ove godine na listi su se našli Radovan Karadžić, Biljana Plavšić, Sonja Karadžić-Jovićević, Momčilo Krajišnik, Ljiljana Zelen-Karadžić i Aleksandar Karadžić. Pored njih, na spisku se nalaze i imena Milovan Bjelica, Ljubomir Borovčanin, Stojan Župljanin, Duško Sikirica i Milan Simić.

Screenshot_71Također tu su i Stanko Sopta, Dragan Spasojević, Milomir Stakić, Radovan Stanković, Novak Stepanović, Jovan Đogo, Dragan, Drago Nikolić, ali i Naser Keljmendi i njegovi sinovi Besnik i Liridon Keljmendi.

Na spisku se nalaze i Nusret Imamović, Hasan Čengić, Ljubo Ćesić, Valentin Ćorić, Savo Krunić, Zoran Petrić, Senad Šahinpašić, ali i Srpska demokratska stranka (SDS),

Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of foreign assets control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a provodi programe ekonomskih sankcija, sveobuhvatnih ili selektivnih, uz blokiranje sredstava i restrikciju trgovine.

“Zabranjene transakcije” su trgovinske ili finansijske transakcije i drugi poslovi u kojima ne mogu učestvovati osobe iz SAD-a, osim ako to OFAC ne odobri.

“Zamrzavanje” predstavlja čin kontrolisanja ciljane imovine. Ove zabrane, variraju od programa do programa, jer je svaki program zasnovan na različitim vanjskopolitičkim i nacionalno sigurnosnim ciljevima SAD-a.

Ono što se u BiH naziva “crna lista” jeste Specially designated nations (SDN). OFAC periodično objavljuje spisak fizičkih ili pravnih osoba (SDN) kojim se zabranuje ulazak u SAD ili zamrzavaju njihova sredstva u SAD-u.

Kompletnu listu možete pogledati ovdje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA