SAFF

Produlji svoj život lijepim ahlakom i dobrim djelima

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ahlak ili lijepo ponašanje je ”duša” koja ne umire nakon tvog odlaska sa ovoga svijeta. Kako je lijepo hodati među ljudima dok oni mirišu ”parfem” tvog ahlaka. Stoga, učini svoj život beskrajnim i produlji ga dobrim djelima i lijepim postupcima, svojim ahlakom i osmijehom, tako da i kad si odsutan budeš prisutan na svakom mjestu kroz koje si prolazio i u kojem si boravio. 

– Grmljavina bez kiše ne čini da raste trava, isto tako rad bez iskrenog nijeta ne može uroditi dobrim plodovima. 

– Ako ti neko kaže: ”Boj se Allaha!”, nemoj misliti da je to omalovažvanje tvoje ličnosti i tvog dostojanstva. Zar ne znaš da je Uzvišeni Allah rekao svom posljednjem i najodabranijem poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem: ”O Vjerovjesniče, boj se Allaha …” (El-Ahzab, 1.)

– Odnosi među ljudima su poput pijeska u tvojim rukama. Ako pijesak držiš u otvorenim rukama, on će tu i ostati, a ako pijesak držiš zatvorenih ruku, misleći da ćeš ga tako sačuvati, on će ispasti i iscuriti između tvojih prstiju.

– Budi u životu poput profesionalnog fotografa koji uvijek prenosi sliku drugima iz najljepšeg ugla. Gledaj ljude kroz čist objektiv i iz najljepših uglova. 

  

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA