Rusija stala u odbranu VSTV-a i Milana Tegeltije

299

Povodom dvodnevnog sastanka političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) i objavljenog komunikea, saopćenjem su se oglasili iz Ambasade Rusije u BiH. Iako smo navikli da ruski ambasador redovno izdvaja mišljenje, ovaj put je indikativno što Rusija brani VSTV i Milana Tegeltiju.

Cijeli niz poruka dijela međunarodne zajednice u BiH koje se nalaze u komunikeu na rubu su miješanja u unutrašnja pitanja suverene Bosne i Hercegovine, dok sam dokument, nažalost, ponovo više liči na politički alat za promovisanje agende koja često nema nikakve veze sa implementacijom mirovnog sporazuma, pa čak je i u suprotnosti sa istim. Ovaj oblik komunikacije sa institucijama suverene države je upitan sa stanovišta opšteprihvaćenih normi međunarodnog prava – saopćeno je iz Ambasade Rusije u BiH.

Dodaju da prepoznaju važnost reformi, uključujući i one u sektoru pravosuđa.

Međutim, polazimo od toga da neovisnost državnih pravosudnih institucija od vanjskih i unutrašnjih utjecaja je temeljni pravni postulat. Uvjereni smo da ovo treba biti isključivo unutrašnji proces. Kategorički je neprihvatljiv svaki pokušaj vršenja političkog pritiska na institute pravosuđa u BiH. Njima je neophodno garantovati mogućnost neovisne i nepristrane djelatnosti.

Podsjećamo, PIC je danas posebno naglasio potrebu za izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) radi uspostavljanja temeljitog postupka provjere imovine sa ciljem boljeg rješavanja sukoba interesa i drugih pitanja povezanih s integritetom, jačanja neovisnosti, integriteta i odgovornosti sudaca, tužitelja i članova VSTV-a, te da bi se omogućio pravni lijek protiv odluka VSTV-a. PIC je primio je k znanju odluku članova VSTV-a da se očituju povodom nedavnih dešavanja i podstiče ih da poduzmu odgovarajući korak kojim će se povratiti povjerenje u tu instituciju.