Salih Behmen: Našoj omladini…

643

Našoj omladini mora biti jasno da će dobiti malo ili nimalo podrške i razumijevanja. Zalud je što ona smatra da ima pravo na to. Nek se ona uzda samo u svoje snage, čak neka bude sretna ako ne naiđe na ometanja. Također, neka ne računa na pohvale i priznanja. Žalosno je to! No, možda je i bolje da je tako. Idealima nisu potrebne nikakve nagrade, pa ni priznanja! Omladina treba da nađe podsticaj i pravo zadovoljstvo u jedino vrijednoj satisfakciji, u kur'anskoj istini: “…Zaista je Allahova milost blizu onima koji dobra djela čine!” (Salih Behmen, 1969. godine)