SAFF

Savremeni svijet liči na predstavu sa užasno tragičnim završetkom

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: dr. Mustafa Mahmud / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šta se desilo sa današnjim svijetom?! Zašto pjevači toliko vrište, zašto se igrači i plesači grče?! Čemu ovi dosadni ritmovi i treštava muzika koja zaglušuje uši?! Ove stvari otkrivaju umjetničko siromaštvo, pokvareni ukus i nedostatak sluha. I ovaj surovi marketing, koji je razlog tome, da nije možda loš kvalitet robe i nedostatak talenta?

Smijte se zajedno sa mnom astronomski visokim cijenama i istovremeno jeftinoći čovjeka, jeftinoći umjetnosti, nedostatku istinskih vrijednosti i trivijalnosti robe. Kažnjeni smo, gospodo, zastrašujućom tjeskobom.

Razmislite o riječima Uzvišenog Gospodara: ”A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.” (Ta-Ha, 124.)

Nije li čitav današnji svijet sažet u ovoj tako snažnoj riječi “dank” – ”tjeskoba”?!

Nije li svijet potpuno okrenut od svega Božanskog i potpuno uronjen u sve što je svjetovno, materijalističko, dunjalučko, požudno, trenutačno i prolazno.

Svi su u žurbi, svi žele nešto da zgrabe i svi žude za nečim. Niko ne gleda dalje i niko ne gleda na ono što dolazi poslije.

Smrt nikome ne pada na pamet, a ono što dolazi poslije smrti za većinu je mit. Džennet i Džehennem su za savremenog čovjeka bajke, a obračun na Sudnjem danu priča za malu djecu.

Ljudi su u tjeskobi, cijeli svijet, njegovi bogati i siromašni, svi su siromašni u istini, siromašni u mudrosti, siromašni u plemenitosti.

Najviše pažnje pridaje se prolaznom, trenutnom i propadajućem. Svijet liči na predstavu sa užasno tragičnim završetkom.

U prošlosti, Allah je opominjao ljude Svojim vjerovjesnicima, a danas ih opominje katastrofama, zemljotresima, uraganima i poplavama.

Ako ih ove opomene ne osvijeste, Allah će ih iskušati masakrima i ratovima, u kojima će žderati i uništavati jedni druge. Ratovi budućnosti će biti ratovi uništenja, oni će spaliti i suho i sirovo, a naseljene gradove opustošiti i ostaviti u ruševinama.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA