Prava mala fabrika, sa specijaliziranim odjelima za proizvodnju, zaštitu i druge vitalno važne procese, kako za samu ćeliju, tako i za cijeli ljudski organizam.
Ovo što vidimo je inače veličine nekoliko desetina nanometara. Najveća je jajna ćelija koja je veličine oko 250 nanometara, a to vam je kao da vrh tanke igle. Impresivno je da u tako malom prostoru vlada tako složena organizacija, i medjusobna koordinacija još manjih substruktura, ćelijskih malih organa, nazvanih organele.
Neka je slavljen Uzvišeni Stvoritelj!