SAFF

SDA Novi Grad Sarajevo: Vijećnik SDP-a Elvis Hodžić pročitao stranicu Zakona i “postao” ekspert za njegovo tumačenje

Facebook
Twitter
WhatsApp

OO SDA Novi Grad Sarajevo poziva vijećnika SDP-a Elvisa Hodžića da pročita Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća dalje od člana 3. ovog Zakona, jer isti broji čak 204 člana.

Naime članom 134. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća kaže: “Izuzetno od odredbe stave 2. ovog člana, štabovi civilne zaštite mogu se aktivirati i u slučaju kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne i druge nesreće, u cilju preduzimanja mjera na sprječavanju nastanka te opasnosti ili nesreće ili ublažavanja njenog djelovanja i funkcioniranju dok takva opasnost postoji, odnosno dok nadležni organ ne proglasi stanje prirodne ili druge nesreće ili odluči da štab nastavi djelovati dok se ne otkloni opasnost, odnosno nesreća, bez proglašenja tog stanja. Aktiviranje štaba civilne zaštite u ovim situacijama obavlja nadležna uprava civilne zaštite, odnosno služba civilne zaštite općine, zavisno od područja koje je ogroženo“.

 Dok član 138. stav 3. kaže slijedeće: “Organi uprave i drugi organi, ustanove, službe za upravu i pravna lica mogu samostalno, u svim situacijama kada postoji opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće, koja može ugroziti njihovo ljudstvo i materijalna dobra ili kada je nastala ta nesreća, angažirati snage i sredstva zaštite i spašavanja iz stava 2. ovog člana koje su oni formirali za potrebe vlastite zaštite”.

Općinska služba civilne zaštite postoji i djeluje na terenu tokom cijele godine. Pored mjera koje poduzimaju u slučaju kada otklanjaju posljedice prirodnih i drugih nepogoda, još je važnije, djeluju i preventivno na otklanjanju uzroka koji dovode do istih, kao što je to slučaj u ovoj situaciji.

Za SDP ovo je izgleda problem i Služba civilne zaštite bi trebala samo ublaživati posljedice kada se neki problem već desi, ali nikako stati u zaštitu građana prije toga.

Mi ih ovom prilikom podsjećamo da ovo nije vrijeme kada su na račun tuđe nesreće za vrijeme velikih snježnih padavina 2012. godine vijećnike i vijerne članove ove stranke nagrađivali i sa naknadama po 5.000,00 KM za navodne akcije čišćenja snijega.

Aktivnosti civilne zaštite sada su vidljive na terenu, a Štab civilne zaštite nije više izborni štab SDP-a kako je to svojevremeno bio slučaj. Postupci o kojima govore skloni su doktrini vladavine SDP-a, nama nisu.

Nije nam poznato o kakvom angažmanu za NATO nam Hodžić govori, obzirom da BiH i nije članica ove organizacije, niti o kakvim svjetskim standardima nam govori, ali u svakom slučaju pozivamo ga da se pioritetno upozna sa Zakonima i propisima koji su na snazi u državi u kojoj živi, ukoliko se već želi pozivati na iste.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA