petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Interes Izraela u sirijskom ratu

Autor: Nazir Magally Način na koji se izraelska vlada odnosi prema sirijskoj krizi iznenađuje čak i Izraelce. Benjamin Netanyahu ima novu strategiju koju konstantno plasira