Šest dana posta u ševvalu udaljava vjernike 420 godina od Džehennema

1681

Piše: Dr. Ragib es-Serdžani

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U toku našeg života na Zemlji bude trenutaka iznimno velike vrućine kada se temperatura podiže do nivoa iscrpljivanja većine ljudi. Znanstvenici imaju svoje interpretacije i naučna tumačenja visokih temperatura, ali se mi u ovom tekstu nećemo baviti njima, već poslaničkom interpretacijom najvrućih dana u godini.

Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Džehennemska vatra se požalila Allahu, rekavši: ‘Gospodaru, moji dijelovi jedu jedni druge’, pa je Allah dao Džehennemu dva oduška, jedan u toku zime i jedan u toku ljeta. Dan u kojem vlada najveća studen zimi je zimski odušak, a dan u kojem vlada nesnosna vrućina ljeti je ljetni odušak.” (Buharija)

Većina vrućih dana u godini posljedica je vrućeg vjetra koji dolazi iz Džehennema. Takvi dani nisu brojni na dunjaluku, ali je teško trpiti njihovu vrućinu, pa kako ćemo onda podnijeti džehennemsku vatru na Sudnjem danu dok budemo stajali pred Allahom, dž.š.!?

Na Sudnjem danu će se svi ljudi, cijelo čovječanstvo, okupiti na jednom mjestu, i dok mi budemo na tom mjestu u teškom stanju i trenutku, bit će dovedena džehennemska vatra blizu mjesta našeg okupljanja.

O tome govori hadis od Abdullaha ibn Mes'uda koji je rekao: ”Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Toga dana bit će doveden Džehennem i imat će sedamdeset hiljada povodaca (lanaca), a za svakim povocom bit će sedamdeset hiljada meleka koji će vuči Džehennem.” (Muslim)

Zamislimo ovaj strašni prizor, kada će, gotovo pet milijardi meleka, voditi Džehennem prema mjestu okupljanja ljudi na Sudnjem danu, a njegova vatra je onakva kako ju je opisao Allah u Kur'anu: ”Gotovo da se od bijesa raspadne.” (El-Mulk, 8.) Stepen topline džehennemske vatre toga dana nemoguće je i zamisliti. Mi se na ovom svijetu osjećamo premoreno od vrućeg vjetra koji dolazi iz Džehennema samo jedan dan, a između njega i naše planete je neopisiva udaljenost. Šta onda reći o danu u kojem će džehennemska vatra biti nestvarno blizu ljudi?!

I Džennet će se približiti na Sudnjem danu

Uzvišeni Allah u Kur'anu je objavio: ”I Džennet će se čestitima približiti.” (Eš-Šu'ara’, 90.) Istinski sretnik toga dana bit će onaj ko bude blizu Dženneta, a daleko od Džehennema.

I nije čudo što je Muhammed, s.a.v.s., čovjeku koji ga je pitao za djela koja približavaju Džennetu, a udaljavaju od Džehennema, priznao da je na pravom putu, da je upućen.

Prenosi Ebu Ejjub, r.a., da je neki beduin prišao Poslaniku, s.a.v.s., dok je bio na putovanju, zatim je uzeo povodac Poslanikove, s.a.v.s., deve i rekao: ”Allahov Poslaniče, obavijesti me o onome što će me približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema?” Muhammed, s.a.v.s., je zastao, zatim je pogledao u ashabe i rekao: ”Ovaj je na pravom putu, ovaj je upućen!” Onda je rekao beduinu da ponovi svoje pitanje, a kada je beduin to učinio, Poslanik, s.a.v.s., rekao mu je: ”Da obožavaš samo Allaha, dž.š., i da Mu sudruga ne pripisuješ, da klanjaš namaz, da daješ zekat i da čuvaš rodbinsku vezu.” (Buharija) Slična ovoj je i predaja od Muaza ibn Džebela koji se obratio Poslaniku, s.a.v.s., riječima: ”Allahov Poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet, a udaljiti od Džehennema?” Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Pitao si o nečem krupnom, a ono je lahko onome kome to Allah olakša”, a zatim je nabrojao mnoga dobra djela. (Tirmizi) Udaljenost od džehennemske vatre je, uistinu, velika stvar! I to je lahko postići onome kome Allah olakša.

Šta mislite o djelu koje udaljava od vatre sedamdeset godina? To je jedan dan posta na Allahovom putu. Rekao je Muhammed, s.a.v.s.: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će ga udaljiti od vatre sedamdeset godina.” (Buharija)

Braćo i sestre, zar to nije lahko?! Apstiniranjem od jela, pića i spolnog odnosa sa ženom (mužem) od zore do zalaska sunca samo jedan dan, Allah, dž.š., će te udaljiti od Džehennema na Sudnjem danu sedamdeset godina hoda. A zamislite da postimo šest dana? U tom slučaju razdaljina između nas i Džehennema bit će 420 godina. Zašto baš šest dana? Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko posti ramazan i još šest dana ševvala, kao da je postio cijelo vrijeme.” (Muslim)

Stoga, brate i sestro, razmislimo o berićetu ovog veličanstvenog ibadeta – posta.

Prvo, njegova dobra djela vrijede kao post cijelog života (onome ko svake godine nakon ramazana posti i šest dana ševvala).

Drugo, udaljava od džehennemske vatre 420 godina.

Treće, postom održavamo i čuvamo našu sposobnost posta. Jer, mi smo postili cijeli mjesec ramazan, zatim dolazi mjesec ševval i post šest dana u ševvalu, i to održava našu kondiciju i sposobnost da postimo i druge dane koje nam je Poslanik, s.a.v.s., preporučio da postimo, kao što su tzv. ”bijeli dani”, odnosno tri dana svakog lunarnog mjeseca. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: ”Moj prijatelj (Poslanik, s.a.v.s.) oporučio mi je tri stvari: da postim tri dana svakog lunarnog mjeseca, da klanjam dva rekata duha-namaza i da klanjam vitr-namaz prije spavanja.” (Buharija)

Braćo i sestre, mi u ovim danima punim iskušenja i smutnje, nemamo veće potrebe od toga da požurimo u okrilje Allahove milosti i da ne propuštamo nijedno dobro djelo, a pogotovo post šest dana ševvala. Neka naš životni moto budu riječi Musaa, a.s.: ”Požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.” (Ta-ha, 84.)