Sramota dana: Homoseksualne parole protiv “države i Boga” na ulicama Sarajeva

187

Danas se održava prva homoseksualna parada u Sarajevu. Među brojnim transparentima koje su pripremili organizatori prve homoseksualne parade nalaze se i oni koji su na uvredljiv način usmjereni protiv države i Boga. Važno je napomenuti da su organizatori ove parade veoma pažljivo i ciljano pripremali propagandni materijal. Zato su parole protiv države i Boga odraz njihovih namjera.