SAFF

Sura El-Enfal nas uči da nema pobjede muslimanima bez jedinstva i strpljivosti na nedaćama 

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Sura El-Enfal nas uči da samo iskreni vjernici uspijevaju pretočiti svoje vjerovanje i ibadete u uzornu praksu i ahlak, te u aktivizam i džihad.

Sura El-Enfal nam na fascinantan način prikazuje tu veličanstvenu kur'ansku (islamsku) ličnost čiji je vlasnik odlično shvatio svoj cilj.

Stoga je on pred svojim Gospodarom (u namazu i dovi) skrušen i ponizan, učenje i slušanje Kur'ana ga je iz temelja promijenilo i odgojilo, pa on žuri na namaz, jer žudi za razgovorom i munadžatima sa Milostivim Allahom, kao što žuri da udjeljuje sadaku, jer je on svoj život, imetak i vrijeme uvakufio u ime Allaha. On je samilostan prema svojoj braći muslimanima, on je podrška i utočište slabima i potrebnima, a u vrijeme borbe za istinu i vjeru, on je u prvim mudžahidskim redovima.

Sura El-Enfal nas uči da vjerničko danas treba da bude bolje od njegovog jučer, a njegovo sutra bolje od njegovog danas. Njegovo vjerovanje se povećava svaki put kad uči Kur'an, jer on zna da je to govor Svemogućeg Allaha, kao što se navodi u ajetu: ”A kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju..” (El-Enfal, 2.)

Sura El-Enfal nas uči o zakonitostima od kojih zavisi pobjeda, od kojih su neki materijalni, stoga muslimani moraju uvažavati te zakonitosti, te, iako pobjeda ne zavisi isključivo od materijalnih uzroka, moraju uložiti maksimum truda da uspostave ravnotežu snaga sa neprijateljem, pa čak i da ih nadmaše ako je moguće, te da prije bitke sve dobro prostudiraju i isplaniraju, a zatim da se pouzdaju u Allaha, jer je u konačnici pobjeda samo od Allaha.

Sura El-Enfal nas uči da je malobrojna skupina muslimana u Bici na Bedru otkrila da je nevjerničko mnoštvo obična pjena, pa je Allah izveo tirane Mekke na njihova stratišta, nije im koristilo njihovo mnoštvo ni oružje, dok je malobrojna skupina koja je tražila pomoć od Allaha, izvojevala veliku pobjedu.

El-Enfal znači plijen, a ova sura nazvana je tako da nas podsjeti na razlog poraza. Naime, ashabi su se nakon Bitke na Bedru razišli oko ratnog plijena i među njima je došlo do svađe, tako da su doveli u pitanje svoje islamsko bratstvo zbog dunjaluka. Stoga nas Allah upozorava na svađe i sukobe zbog dunjaluka kako njegove prolazne blagodati ne bi bile povod za podjele i slabljenje bratskih veza, čime se gubi upotpunjavanje materijalnih i Božanskih uzroka pobjede.

U suri El-Enfal, Allah nije upozorio muslimane na moć i tiraniju njihovog neprijatelja, jer su muslimani jači od svog neprijatelja sve dok se budu držali Allahovog užeta i dok se budu u Allaha pouzdavali, već ih je upozorio na vlastite slabosti, međusobne svađe i razilaženja.

Sura El-Enfal sadrži šest Božanskih poziva vjernicima kao poticaj da budu strpljivi i postojani u svojoj borbi protiv Allahovih neprijatelja, te da je pobjeda koju su izvojevali bila zahvaljujući iskrenom vjerovanju u Allaha, a to su sljedeći pozivi:

– Upozorenje na bježanje iz bitke i prijetnju bolnom kaznom onima koji zbog bježanja s bojnog polja budu poraženi pred neprijateljem: ”O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite.” (El-Enfal, 15.)

– Poziv da se sluša i pokorova Allahovoj naredbi i naredbi Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori.” (El-Enfal, 20.)

– Objašnjenje da je ono u šta Allahov Poslanik poziva ponos i sreća na ovome i budućem svijetu: ”O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kada od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.” (El-Enfal, 24.)

– Upozorenje da je otkrivanje muslimanske tajne neprijateljima izdaja Allaha i Njegovog Poslanika: ”O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte.” (El-Enfal, 27.)

– Objašnjenje posljedica i plodova bogobojaznosti: ”O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova dobrota je neizmjerna.” (El-Enfal, 29.)

– Objašnjenje puta slave i temelja pobjede kroz postojanost i strpljenje, te čvrsto vezivanje za duhovnu podršku (zikr i veličanje Allaha) koja pomaže u postojanosti: ”O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.” (El-Enfal, 45.)

Sura El-Enfal nas uči da, bez obzira koliko zulumćari i tirani bili brutalni, njihove spletke će biti uništeni i oni će biti poraženi i poniženi.

Sura El-Enfal nas uči da Allah ne otvara vrata dobra osim onima koji kucaju na njih. 

Sura El-Enfal nas uči da kada se proširi zulum i nepravda proširi se i smutnja, a smutnja se može odbiti samo odbijanjem njezinih uzroka. 

Sura El-Enfal nas uči da muslimanima nema pobjede bez jedinstva i strpljivosti na nedaćama. 

Sura El-Enfal nas uči da niko nije napustio džemat muslimana osim zbog neznanja, oholosti, egoizma i bolesnih ambicija.

Sura El-Enfal nas uči da iskrene vjernika čeka sretan kraj na dunjaluku i najljepša nagrada na Ahiretu, o čemu govori početak sure: ”Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici –  njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.” (2.-4.), kao i njezin kraj: ”Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu –  oni su, zbilja, pravi vjernici – njih čeka oprost i obilje plemenito.” (El-Enfal, 74.) 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA