Tajnim usvajanjem Mehanizma koordinacije prevareni Bošnjaci

424

Vijeće ministara BiH je, na sjednici održanoj 26. januara, usvojilo Mehanizam koordinacije, koji je jedan od dva glavna uslova kako bi aplikacija naše zemlje za pridruživanje EU bila kredibilna. Drugi uslov je adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Odluka je objavljena u Službenom listu BiH, iako na stranici Vijeća ministara nije navedeno da je 26. januara održana bilo kakva sjednica.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je najavio održavanje konferencije za medije na kojoj će biti razgovora o ovoj temi.
Prema objavi u Službenom glasniku, ovom Odlukom se definira institucionalni i operativni sistem, te način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na provođenju aktivnosti vezanih za proces integrisanja BiH u EU, zajednička tijela u okviru ustava koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.
SDA je prihvatila da u Mehanizam koordinacije budu uključeni i kantoni. Ovom odlukom SDA je dala mogućnost i HDZ-u da blokira svaku odluku, baš kao što to radi RS. Zna se da je bošnjačka javnost protiv takvog ustupka, zato je Vijeće ministara BiH tajno usvojilo Mehanizam koordinacije. SDA je na ovaj način podlo prevarila Bošnjake. Nažalost, najveća bošnjačka politička opcija je još jednom pokazala pravo lice. Njih ne interesuje mišljenje naroda, oni imaju vlast i rade šta hoće.