SAFF

Teško onima koji varaju i zakidaju ljude u njihovim pravima

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Spominje se da je jedan seljak svake sedmice odlazio u grad da proda maslo koje je napravila i pripremila njegova žena. Maslo je bilo u komadima loptastog oblika i svaki komad je težio po jedan kilogram. Seljak je prodavao maslo vlasniku piljare, a onda bi od njega kupovao šećer, ulje i druge potrepštine. Jedanput je vlasniku piljare, dok je slagao komade masla u hladnjak, palo na pamet da izvaga jedan komad masla, a kad ga je izvagao otkrio je da je težak samo 900 grama. Zatim je izvagao preostale komade masla i ustanovio je da je težina svakog komada 900 grama. Sljedeće sedmice seljak je došao kao i obično da proda maslo, a kada ga je vlasnik piljare ugledao, povikao je: ”Nikad više neću imati posla s tobom! Ti si varalica! Svaki komad masla koji si mi prodao bio je težak samo 900 grama, a ti si mi naplatio cijeli kilogram.” Seljak je tužno odmahnuo glavom i rekao: ”Ne misli loše o meni. Mi smo siromašni ljudi i nemamo mjerice koja teži tačno jedan kilogram, već kad kupim od tebe kilogram šećera stavim ga na jedan tas vage, a na drugi maslo dok njihova težina ne bude jednaka.” Trgovac je bio zapanjen onim što mu je seljak rekao, jer se otkrilo da je zapravo on zakidao ljude za sto grama šećera koji im je prodavao.”

Upozoravajući ljude na veličinu grijeha zakidanja pri mjerenju, Uzvišeni Allah, objavio je: ”Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!” (El-Mutaffifin, 1-6.)

Šta zapravo znači riječ ”mutaffif” po kojoj je ova sura dobila ime? Arapska riječ ”mutaffif”, kao pojam, izvedena je od riječi ”el-tafif”, što označava nešto minorno i beznačajno do čega ljudi ne drže i na šta ne obraćaju pažnju, upravo zbog njegove sićušnosti, kao, naprimjer, kada bi prodavač od nekoliko kilograma umanjio svega pet grama. To je nešto neznatno i malo, ali i pored toga, Uzvišeni Allah je takvima zaprijetio posebnom surom u Kur'anu, i ta prijetnja je izražena riječju: ”Vejlun!”, u značenju: ”Teško takvima!”, dok neki komentatori Kur'ana, pozivajući se na određene predaje, kažu da je ”Vejlun” naziv za dolinu u Džehennemu niz koju se slijeva gnoj i sukrvica stanovnika Džehennema.

Islamski učenjaci su stava da se gornji ajet ne odnosi samo na one koji se bave kupoprodajom, već je njegovo značenje mnogo općenitije i sveobuhvatnije.

Tako se ”mutaffifima” – varalicama koji zakidaju ljude u njihovim pravima, mogu smatrati političke vođe, moćnici i utjecajni ljudi, oni koji, umjesto da uspostavljaju pravdu i osiguraju narodu slobodu i olakšaju puteve i mehanizme ostvarivanja njihovih prava – iako se deklarišu kao vjernici i puna su im usta vjere i pravde -, siju nered u društvu i ponašaju se kao da imaju vlast, ne samo nad ekonomijom i materijalnim sredstvima, već i nad ljudskim dušama i osjećajima, pa ih prisiljavaju da rade ono što žele, i nameću im svoj koncept podjele prava koji je utemeljen na nepravdi, nepotizmu, mitu i korupciji, što otvara puteve svim oblicima kriminala i dovodi do nereda i općeg haosa u svim sferama života.

”Mutaffif” i varalica je učitelj ili profesor, koji na kraju svakog mjeseca prima svoju punu platu, dok u isto vrijeme, zanemaruje i zakida prava učenika i studenata, nesavjesno se odnosi prema predmetu koji predaje i ne trudi se da objasni gradivo, niti ga je briga da li su učenici i studenti shvatili gradivo. Osim toga, nepravedan je kod ocjenjivanja i ispitivanja studenata, pa, zbog sklonosti nepotizmu, mitu i korupciji, pušta studente koji ne uče i nisu zaslužili prolaz, a obara one koji uče, koji imaju afiniteta za određenu naučnu disciplinu i koji su zaslužili prolaz, što u konačnici dovodi do urušavanja kompletnog sistema obrazovanja i rezultira nekvalitetnim kadrovima.

”Mutaffif” i varalica je ljekar koji uzima punu platu u državnoj ustanovi i koji nevoljko dolazi na posao, a zatim, u toku radnog vremena, ostavlja pacijente u državnoj bolnici ili ambulanti, i odlazi u svoju privatnu kliniku da liječi pacijente koji imaju dovoljno novca da plate brzo i kvalitetno liječenje.

”Mutaffif” i varalica je muž koji želi da mu supruga da njegova puna prava i koji je prisiljava da učini nemoguće kako bi zadovoljio svoj ego, dok u isto vrijeme, on nju ugnjetava, vrijeđa, čini joj nasilje i lišava njenih prava. I obrnuto, žena je ”mutaffifa” i varalica onda kada uskraćuje prava svoga muža ili kada, zbog njegovih sitnih grešaka, zaboravlja svo dobročinstvo svoga muža i njegove pozitivne osobine, i jedva da u njemu vidi išta osim loših osobina i ružnih postupaka, iako su takvi postupci rijetki i minorni.

”Mutaffif” i varalica je svaki službenik koji ne obavlja svoj posao savjesno i odgovorno, i svaki poslodavac koji traži od svojih radnika maksimalni angažman i učinak, a  istovremeno ih zakida u njihovim pravima i ne daje im platu koju su zaslužili.

Zapravo, značenje ovog ajeta iz sure El-Mutaffifin je sveobuhvatno i uključuje najsitnije aspekte našeg svakodnevnog života. Stoga, moramo postaviti i aktivirati vagu naše vjerničke savjesti u našem radu i svim našim poslovima i međusobnim odnosima, moramo voditi brigu o preuzetim emantima i moramo uvijek imati na umu proživljenje i Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići, kada niko od nas, osim Allaha, ni pomagača ni zaštitnika neće imati. Jer, sama pomisao na trenutak proživljenja i okupljanja pred Svemoćnim Allahom na Sudnjem danu, dovoljna je vjernicima da ih odvrati od varanja i zakidanja ljudi u njihovim pravima, makar ona bila neznatna i mala poput zrna gorušice.

Molimo Allaha da nas zaštiti od svih djela i postupaka s kojima On nije zadovoljan, i da nas učini pokornim Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u svim našim poslovima.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA